ستاد هماهنگی شورایاری ها 25 تير 1398 ساعت 12:28 http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/3655/شورا-مخاطب-نامه-سازمان-بازرسی-نبود -------------------------------------------------- عنوان : شورا مخاطب نامه سازمان بازرسی نبود -------------------------------------------------- سخنگوی شورای شهر تهران در مورد سرانجام برگزاری انتخابات شورایاری توضیحاتی ارائه کرد. متن : به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، سخنگوی شورای شهر همچنین در مورد نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد عدم برگزاری انتخابات شورایاری با بیان اینکه مخاطب این نامه شورای شهر نیست، گفت: بحث این است که سران سه قوه از طریق اختیارات ویژه تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند که یا انتخابات شورایاری ها قانونی شود و یا اینکه برگزار نشود. اعطا در واکنش به اصرار خبرنگاران مبنی بر مبهم بودن پاسخش، گفت: این نامه مخاطبش شورای شهر نیست و انشالله که حل می شود.