ستاد هماهنگی شورایاری ها 3 بهمن 1395 ساعت 12:23 http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/1053/باغ-پنبه-ای-خراب -------------------------------------------------- رابط اطلاع‌رسانی منطقه 18 عنوان : ​باغ پنبه‌ای خراب شد -------------------------------------------------- متن : بخش عظیمی از محله تقی آباد که میان کارتن خواب ها و دزدان به باغ پنبه ای معروف است با پیگیری شورایاران و شهردار منطقه تخریب شد. شهرام قیامی حور رابط اطلاع رسانی منطقه 18 در این باره می گوید: روزانه 300 تن زباله غیرمجاز توسط افرادی که تفکیک زباله غیرمجاز می کردند به تقی آباد آورده می شد، تفکیک زباله ای که برای شهروندان و اهالی مشکلات بزرگی به وجود می آورد. مشکل را با شهردار در میان گذاشتیم و در عملیاتی ضربتی نیمی از سوله های تقی آباد را تخریب کردیم تا کمی از دغدغه اهالی محله کاسته شود.