زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
انتخابات هیات رئیسه شورایاری محلات شهر تهران در سال 95
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۰
Share/Save/Bookmark
۰
انتخابات هیات رئیسه شورایاری محلات شهر تهران در سال 95