شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
مدیریت شهری، مدارا و خشونت اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس؛ منتخب شورای پنجم
تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
انتخابات هیات رئیسه شورایاری محلات شهر تهران در سال 95
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۰
Share/Save/Bookmark
۰
انتخابات هیات رئیسه شورایاری محلات شهر تهران در سال 95