سیاسی شدن عامل دوری از ماموریت اصلی

اکبر بهمنی- دبیر منطقه 15

19 بهمن 1395 ساعت 13:07


در سطح شورایاری‌ها هرجا بحث سیاسی مطرح شود ممکن است تا حد متلاشی کردن جمع، بحث پیش برود. بر کسی پوشیده نیست ورود شورایاران به مباحث سیاسی ما را از ماموریت اصلی دور می‌کند و بینمان فاصله می‌اندازد، فاصله‌ای که در آینده نه چندان دور باعث می‌شود آسیب جدی بر پیکره شورایاری‌ها وارد شود.


کد مطلب: 1216

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/note/1216/سیاسی-شدن-عامل-دوری-ماموریت-اصلی

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com