زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
خط قرمز
سهراب خلیلی- دبیر منطقه 11
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۴
Share/Save/Bookmark
۰
خط قرمز
پرهیز از ورود شورایاران به مباحث سیاسی به عنوان خط قرمز فعالیت آن‌ها مطرح است چرا که فعالان حاضر در این تشکل‌های مردمی جمعیتی برخواسته از بطن مردم هستند، که اگر موضوعی غیر از امور مردمی و محلی را پیگیری کنند ماهیت کاری خود را زیر سوال می‌برند و اعتماد جمعی مردم را از دست خواهند داد. چرا که پیروی از یک حزب یا یک فرد همراه با انتظاراتی از سوی افراد خواهد بود که این مسئله نگاه مردم به شورایاران را تغییر خواهد داد.
کد مطلب : ۱۱۹۸