رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد:
لزوم تهیه نقشه ایمنی درختان برای محور ولیعصر
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۶
Share/Save/Bookmark
۰
آرش حسینی میلانی در واکنش به سقوط درخت چنار 60 ساله خیابان ولیعصر گفت: یکی از بحث های مهم این است که شناسنامه درختان خیابان ولیعصر رو سطحی انجام شده و پایش وضعیت باید وارد فاز دوم شود و وضعیت زیر سطحی مورد بررسی قرار گیرد و نقشه ایمنی برای این محور مشخص کنیم و اگر جاهایی ریسک بالا دارد برای آن فکری شود. سازمان بوستان ها هم باید روی این موضوع ورود داشته باشد و برنامه عملیاتی به شورا ارائه کند که پایدار سازی و رفع خطر صورت گیرد.
روز گذشته خبری مبنی بر سقوط درخت چنار 60 ساله در محور والیعصر و حوالی پارک ساعی در پی وزش باد خبر ساز شد و بحث ایمنی شهروندان و پایداری درختان پایتخت مجدد بر سر زبان ها افتاده است. آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در واکنش به حادثه سقوط چنار 60 ساله در حاشیه خیابان ولیعصر گفت: یکی از تکالیف شورای شهر تهران، شناسنامه دار کردن درختان خیابان ولیعصر بوده که این امر در شورای پنجم مورد پیگیری قرار گرفته است. او افزود: بر اساس این امر درختان پلاک گذاری شده و مشخص است سن و شادابی چگونه است  و سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران و شهرداری های مناطق موظف به پایش آن ها هستند. حسینی میلانی تاکید کرد: درختان بر اساس شناسنامه، باید مورد پایش جامع قرار بگیرند. به چنارهای ولیعصر حساسیت  وجود دارد چرا که یک خیابان تاریخی است و یکی از نماد هویتی آن چنارها هستند. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه افکار عمومی روی قطع درختان ولیعصر حساس هستند، گفت: برخی از این درختان خشک می شوند و به خاطر ایمنی این درختان قطع می شود. شهرداری یک احتیاط ضمنی در خصوص قطع درختان ولیعصر دارد و سعی می کند با تدابیری قطع یا سربرداری را انجام دهد. او ادامه داد: روی درختانی که سن و سال بیشتری دارند حساسیت وجود دارد. این اتفاق در صورتی است که درخت سبز بوده رخ داده که احتمالا ریشه آن تحت تاثیر قرار گرفته است. ایمنی درختان باید مورد پایش و بررسی دقیقی انجام شود ولی به همین راحتی نمی توان گمانه زد و درخت را قطع کرد. حسینی میلانی با بیان اینکه در شناسنامه درختان وضعیت رو سطحی بررسی شده است، گفت: باید بحث عمقی درختان مورد بررسی قرار بگیرد چرا که ایمنی درختان اهمیت دارد. عضو شورای شهر تهران افزود: قطع درختان سبز ولیعصر بر افکار عمومی تاثیر سنگینی دارد بر همین اساس باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرند. بحث پوسیدگی عمقی در خصوص درختان را باید با افکار عمومی باید به اشتراک گذاشت. اگرریشه ها مسئله داشته باشد حصارکشی هم کمکی نمی کند. حسینی میلانی عنوان کرد: یکی از بحث های مهم این است که شناسنامه درختان خیابان ولیعصر به صورت رو سطحی تهیه شده و پایش آن ها باید وارد فاز دوم شود. بحث های ریشه درختان مورد بررسی قرار گیرد و نقشه ایمنی برای این محور تهیه کنیم تا اگر جاهایی ریسک بالا دارد برای آن فکری شود. سازمان بوستان ها هم باید  برنامه عملیاتی به شورا ارائه کند که پایدار سازی و رفع خطر صورت گیرد. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه طی سالیان گذشته استرس روی درختان ولیعصر زیاد بوده است، گفت: ساختمان سازی، ساخت ایستگاه های مترو و برج سازی و گودبرداری ها سبب آسیب به ریشه درختان شده است و اجرای پیاده راهی که ده سال پیش رخ داد و شرایط آبرسانی را مشکل کرد می تواند سبب این امر شده باشد. او در پایان گفت: شهرداری در حال حاضر تیمار و مراقبت از درختان را بر عهده دارد. جایگزینی درختان هم انجام می شود ولی قسمت زیر سطحی درختان موجود به پایش جدی نیاز دارد و باید از این حادثه درس آموخته داشت.
کد مطلب : ۷۳۳۷