انسیه روستایی عضوهیئت رییسه شورایاری محله ستارخان
​کرونا دربازارنوروز
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۴۵
Share/Save/Bookmark
۰
​کرونا دربازارنوروز
در واپسین روزهای زمستان ،صدای قدمهای بهار وبوی عید شهرومحله مان را پرکرده است.دیرگاهیست عید وخرید عیدانه دو واژه جدا نشدنی بوده است وسالها بهارمان را با لذت خریدهای شیرین وجامه های نو به شیوه سنتهای دیرینه زیباترمی کنیم؛ولی این دومین بهار است کنارویروسی چموش هستیم که گویی این روزها حساسیت کمتری رانسبت به آن قائل شده ایم ودرمیان روزمرگی هایمان کنار یک یکمان جاخوش کرده است واخبار تاثیرات مخربش چندان احساساتمان راتحریک نمی کند وهرروز راه را برای نفوذ وشیوع و انتقال ویروس کووید۱۹ هموارترمی کنیم.
امروز با تجمع مردم دربازارها وفروشگاهها برای تهیه وخریداقلام عید نوروز وعدم توجه به دستورالعملهای بهداشتی درآستانه نوروز میبایست منتظرموج سنگین دیگری ازشیوع بیماری باشیم.محله ستارخان وبازارسنتی ستارخان ،بازاری که سالها همراه لبخندهای بهاری مان بوده است،شاهدتجمع بدون رعایت فاصله اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها به نقل از همشهری، درصورتیکه  می دانیم تنها راه انتخابی برای مبارزه با این ویروس منحوس  تجمع نکردن ،رعایت فاصله اجتماعی مناسب ، رعایت پروتکلها واستفاده ماسک ،وعدم حضورطولانی درفضاهای سربسته وعادت به زندگی اجتماعی همراه با احتیاط است.هرساله با نزدیک شدن به نوروز وبویژه روزهای پایان سال بازارهای محلی و دست فروشهایی که درخیابان  ستارخان حضور پر رنگتری دارند،شاهد تردد و تجمع هم محله ایهاست،حال آنکه در این روزها با این رویه گویی با گرمی به استقبال مهمان ناخوانده ونه چندان محبوب میرویم وبا ساده انگاری دررعایت بهداشت این ویروس کوچک که سایه سنگین آن تمام شهررا فراگرفته است در این بازارها دست به دست شده واینگونه وبا بی احتیاطی آب به آسیاب کرونامیریزیم.ای کاش هراز گاهی نگاهی به آمارفوت شدگان وبیماران کرونایی بیاندازیم ولحظه ای تامل کنیم که میتوان باانتخاب راههای محتاطانه تر برای خریدهای عیدوبامدیریت و تغییردرسبک عادتها واداب وسنتها این خطر را ازخود وخانواده دورکنیم.

دراین مهم چه بسا نقش مادران وزنان درخانواده بسیارموثرتر است چراکه ایشان باتوجه وآموزش خانواده  ومدیریت بهتردرچگونگی تهیه وخرید های نوروزی درروزهای پرخطر شیوع بیماری کرونا میتوانند به قطع شدن زنجیره انتقال کمک شایانی نمایند.لذا لازم به ذکر است باتوجه به نزدیک شدن به عید نوروز بارعایت دستورالعملهای بهداشتی،توجه به خودمراقبتی،فاصله گذاری اجتماعی بویژه درمکانهایی نظیر فروشگاهها وبازارهای خرید ،استفاده ازماسک های استاندارد درفضاهای عمومی ،عدم تجمع ،به تعویق انداختن خریدهای غیرضروری به روزهای آتی، به دور از نگرانی درگیری بابیماری کرونا درکنارخانواده و درسلامت به استقبال سال جدید وعیدنوروز برویم.
کد مطلب : ۷۲۱۴