تذکر سخنگوی شورا درباره مغایرت محتوا با عنوان لایحه ادغام دو معاونت در شهرداری تهران

5 اسفند 1399 ساعت 12:09

سخنگوی شورای شهر تهران نسبت به مغایرت محتوا با عنوان لایحه ادغام دو معاونت در شهرداری تهران تذکر داد.


علی اعطا در جریان دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورا و بررسی لایـحه ادغام دو معـاونـت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی گفت: این لایحه، لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی است؛ اما در محتوا علاوه بر دو معاونت، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم ادغام شده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها به نقل از ایسنا، وی تاکید کرد: این در حالی است که لایحه اصلاح ساختار در شورای شهر رد  و به ادغام دو معاونت محدود شد.

وی ضمن درخواست ارائه توضیح معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در این خصوص گفت: محتوای لایحه با عنوان لایحه مغایرت دارد و این موضوع قابل تامل است.


کد مطلب: 7099

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/7099/تذکر-سخنگوی-شورا-درباره-مغایرت-محتوا-عنوان-لایحه-ادغام-دو-معاونت-شهرداری-تهران

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com