​گام دوم، شبکه دوچرخه محلات
عضو شورای شهر تهران
پروژه‌های کوچگ مقیاس؛ کلید توسعه محله
رابط و عضو هیأت‌رئیسه شورایاری منطقه ۳
پل مکانیزه برای نابینایان نصب کنید
شورایار محله باغ خزانه
رؤیت هلال شوال
عضو شورای شهر تهران
محمود میرلوحی در دیدار با شورایاران منطقه ۱۵ :
شهر بزرگی مثل تهران را نمی‌توان بدون مشارکت مردم اداره کرد
تاریخ انتشار:
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۴۳
Share/Save/Bookmark
۰
شهر بزرگی مثل تهران را نمی‌توان بدون مشارکت مردم اداره کرد
محمود میرلوحی در دیدار با شورایاران منطقه 15 گفت به خاطر شرایط کرونا، بسیاری از جلسات را شرکت نمی کنم اما جلسات شورایاری را هر منطقه ای دعوت کردند، حضور یافتم چون مشارکت مردم در تصمیم گیری ها بسیار مهم است. قانون اساسی هم تاکید کرده برای تسریع در توسعه نیاز به شورا است و ما هم می دانیم شهر بزرگی مثل تهران را نمی توان بدون مشارکت مردم اداره کرد
محمود میرلوحی در دیدار با شورایاران منطقه 15 گفت به خاطر شرایط کرونا، بسیاری از جلسات را شرکت نمی کنم اما جلسات شورایاری را هر منطقه ای دعوت کردند، حضور یافتم چون مشارکت مردم در تصمیم گیری ها بسیار مهم است. قانون اساسی هم تاکید کرده برای تسریع در توسعه نیاز به شورا است و ما هم می دانیم شهر بزرگی مثل تهران را نمی توان بدون مشارکت مردم اداره کرد
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، شهر تهران بین 40 تا 50 هزار میلیارد درآمد و هزینه دارد. اگر همه اعضای شورا هم شبانه روز نظارت می کنند، نمی توانند به همه پروژه ها نظارت کنند و ما نیاز داریم که شورایاران به ما کمک کنند.
وی به افتتاح پروژه نجفی رستگار اشاره کرد و گفت می شد به بهانه کرونا و تحریم سمت این پروژه ها نرفت اما برای ما توسعه این مناطق اولویت داشت
میرلوحی از شورایاران خواست با حمایت گرفتن از همه نیروهای شورایاری و مردم، همه در  تحولات شهری کمک کنند
میرلوحی ایجاد سرويس های بهداشتی تمیز، بوستان ها و سراهای محله در کنار حفظ باغات را از افتخارات شورای پنجم برشمرد که  شورایاران هم در اجرای آن موثر بودند
وی از شورایاران خواست در برنامه های توسعه محله،  حضور داشته باشند و با تشکیل شورایی از جمع نیروهای متخصص، مشورت خوبی به نیروهای شورای شهر بدهید.
میرلوحی تاکید کرد شورایاران برای ما اهمیت دارند و ما آنها را به عنوان معتمدین محلی قبول داریم و برای برگزاری روره بعدی انتخابات هم برنامه هایی داریم
کد مطلب : ۷۰۶۶