شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
مدیریت شهری، مدارا و خشونت اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس؛ منتخب شورای پنجم
تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
​رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران:
سياسي‌كاري، ظلم به نهاد شوراياري است
تاریخ انتشار:
شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۴
Share/Save/Bookmark
۰
سياسي‌كاري، ظلم به نهاد شوراياري است
آفت سياست‌زدگي دامن هر تشکل مردم نهادي را که بگيرد، انتظاري جز نابودي و به حاشيه رفتن آن مجموعه قابل تصور نيست؛ اين حرف و سخن بسياري از افرادي است که به نوعي دست بر آتش اين حوزه دارند. آنها مي‌ترسند تشکل‌هاي مردم نهاد و پارلمان‌هاي مردمي چون شوراي شهر و مولود آن يعني شوراياري‌ها به اين آسيب دچار شوند.
«محمد سالاري» عضو شوراي اسلامي شهر تهران هم با اين سخن موافق است؛ نماينده‌اي که اين روز‌ها بر کرسي رياست کمسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران تکيه زده است. او مي‌گويد: شوراياري‌ها بايد برعملکرد مديريت شهري در محلات و مناطق نظارت داشته باشند.

عضو شوراي شهر تهران در خصوص لزوم پرهيز از سياسي کاري در شورا و شوراياري‌ها مي‌افزايد: يکي از انتظارات شهروندان تهران از شورا و شوراياري‌ها که از طرف مردم در يک نهاد مدني و عمراني فعاليت مي‌کنند دوري از اقداماتي است که منجر به سياسي کاري مي‌شود.

سالاري ادامه مي‌دهد: به هر دليلي اگر مجموعه پيگيري‌هاي ما به عنوان نمايندگان مردم جهت سياسي به خود بگيرد، ظلم به اين نهاد مدني است و بايد پاسخگوي  عدول از وظايف خود به مردم باشيم.

او در توضيح عقيده‌اش مي‌افزايد: مهم‌ترين وظيفه شوراياري‌ها شناسايي مشکلات و چالش‌هاي محله، منطقه و حتي کشور و ارائه آن به شوار و نظارت بر عملکرد مديريت شهري در محلات و مناطق است.

به اعتقاد او شوراياران حلقه واسط مديريت شهري (شوراي شهر و شهرداري) با مردم هستند بنابراين مهم‌ترين وظيفه آن‌ها که بدون هيچ چشم داشت و داوطلبانه به خاطر علاقه‌اي که به آباداني و پيشرفت محله خود دارند وارد اين فعاليت اجتماعي شده‌اند، شناسايي مشکلات و چالش‌هاي محله، منطقه و ارائه آن به شورا و نظارت بر عملکرد مديريت شهري در محلات و مناطق است.
 
 شوراياري‌ها به عنوان چشم و گوش مردم
سالاري حرف‌هايش را با اشاره به گستردگي شهر تهران ادامه داده و حکايت شيوه کار شهرداري در اجراي پروژه‌هاي عمراني را برايمان روايت مي‌کند: از آنجا که شهرداري‌ها يا با واسطه بخش خصوصي يا مستقيما خودشان در فرآيند اجراي پروژ‌ه‌ها و توسعه شهري اقدام مي‌کنند، شوراياري‌ها به عنوان چشم و گوش مردم و نمايندگان شوراي شهر بايد به امر نظارتي شورا در اين بخش‌ها کمک کنند.

 او در ادامه توضيحاتش نگاه راهبردي و برنامه محور را لازمه کار شوراياري‌ها دانسته و معتقد است: در فرآيند تصميم‌گيري‌ها در نحوه اداره شهر، برنامه 5 ساله تدوين و ذيل آن برنامه‌هاي سالانه تصويب شده‌اند که شهرداري‌ها مکلف هستند بر اساس اين برنامه‌ها و يک سري اسناد فرادست مثل طرح جامع تفضيلي اقدام کنند. بر اين اساس اگر مطالبات شوراياري‌ها صرفا بخشي‌نگر نباشد و در کنارآن نگاه برنامه محور هم داشته باشند، بسيار راهگشا خواهد بود.

سالاري در حالي که به نقش شوراياران در مناطق اشاره مي‌کند، مي‌گويد: اگر چه شوراياران نقش مهمي در شناسايي مشکلات مناطق شهري دارند اما نبايد مطالبات آن‌ها که اتفاقا قابل ستايش هم هست منجر به انحراف از برنامه‌هاي کلان شهرداري‌ها شود.
کد مطلب : ۶۶۶