افزایش کیفیت زندگی شهروندی با «هم_سایه_هم»
حقوقدان و شورایار محله هلال احمر
اجازه ندهیم حق مردم ضایع شود
عضو شورایاری محله سهروردی و باغ صبا
نهاد شورایاری ،چشم بيناي مسئولين
دبیر شورایاری محله باغ آذری
راه و رسم حرفه‌ای مرحوم لالمی
عضو شورای شهر تهران
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران؛
نامگذاری معابر از اختیارات و وظایف شوراست و منافاتی با قوانین بالا دستی ندارد
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۵
Share/Save/Bookmark
۰
نامگذاری معابر از اختیارات و وظایف شوراست و منافاتی با قوانین بالا دستی ندارد
رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: نامگذاری معابر به لحظ شکلی و موضوعی جزئی از وظایف و در حیطه اختیارات شوراهاست. از این جهت ورود فرمانداری و هیات تطبیق به موضوع نامگذاری ها را به دلیل اینکه روند مصوبه منافاتی با مفاد قانون ندارد، را درست نمی دانم.
 الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در دویست و پنجاهمین جلسه شورا و در  ارتباط با نظر فرمانداری و هیات تطبیق در مورد مصوبه شورا پیرامون نامگذاری معابر گفت: نامگذاری معابر به لحظ شکلی و موضوعی جزئی از وظایف و در حیطه اختیارات شوراهاست. از این جهت ورود فرمانداری و هیات تطبیق به موضوع نامگذاری ها را به دلیل اینکه روند مصوبه منافاتی با مفاد قانون ندارد، را درست نمی دانم.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها،  فخاری تاکیدکرد: اگر قرار است تردید از لحاظ مناسبات اجتماعی در نامگذاری ها ایجاد شود، تردید باید با توجه به خواست مردم ایجاد شود وگرنه از نظر شکلی و موضوعی نامگذاری معابر جزئی از مسئولیت های شورای شهر تهران است  و  این اختیار مغایرت و منافات با قوانین بالادستی ندارد.
منبع: شورای شهر تهران
کد مطلب : ۶۲۳۷