تبلیغ، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نذر در جامعه از مهمترین اهداف نذرفرهنگی است

1 آبان 1399 ساعت 13:51

نذر فرهنگی اصطلاحی ست که در سالهای اخیر رواج یافته و به معنای نوعی نذر است که در آن صرف وقت و قوای فکری افراد مورد توجه است .


نوشین احمدی دبیر کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی شورایاری سهروردی گفت: نذر فرهنگی اهداف وسیع و کاملی را دربرمیگیرد. تبلیغ، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ نذر در جامعه یکی از مهمترین اهداف این نوع نذرهاست . جا گرفتن و نهادینه شدن نذر فرهنگی آن هم در جامعه ای که سالهاست همه نذرها به ماه محرم و نذرهای خوراکی خلاصه میشود، کار ساده ای نیست . قطعا جا افتادن چنین نذری آنهم در جامعه ای که فضای نذرها با نذرخوراکی عجین شده است، همت زیاد و تلاش بسیار میخواهد. نذر فرهنگی یعنی نذری که یکبار مصرف نیست بلکه در بطن جامعه درونی میشود و ماندگاری و اثر بخشی دارد.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، زهرا قانع عضو هیأت رییسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی شورایاری سهروردی_باغ صبا افزود: در نظر بگیرید کسی که نذر خوراکی میدهد با بیشترین هزینه نذری را میدهد که صرفا به سیری های چندساعته محدود میشود اما در مقابل نذرهای فرهنگی با بیشترین فکر، خلاقیت و تخصص تهیه میشود ، نذری که خوراک روح جامعه است ؛ فرهنگ نذر فقط برای غذای جسم نیست میتوان غذای روح مردم را تأمین کرد . با توجه فرمایش سردارشهید حاج قاسم سلیمانی که فرمودند ما ملت امام حسینیم؛ما نیز این فرموده را به گوش جان شنیدیم و سرلوحه و شعار خود قراردادیم و با استعانت از بزرگان در این راه قدم نهادیم . شعار ما حسینی شدن،حسینی زیستن و حسینی رفتن باشد.
در نذر فرهنگی ۲۸ صفر امسال بسیج خواهران و برادران مسجد طلاچیان(پایگاه شهید عیسی وند)، دبیر شورایاری محله سهروردی_باغ صبا و سازمان بسیج مهندسین تهران مشارکت داشتند.


کد مطلب: 5858

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5858/تبلیغ-ترویج-نهادینه-کردن-فرهنگ-نذر-جامعه-مهمترین-اهداف-نذرفرهنگی

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com