سید آرش حسینی میلانی :

فضاهایی سبز یکی از کانون ها و محورهای حیات جمعی در محلات هستند

28 مهر 1399 ساعت 18:09

رییس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت با بیان اینکه درختان میراث معنوی محلات هستند و سبب تعلق خاطر هر چه بیشتر ساکنان به محلات می شوند گفت: فضاهایی سبز یکی از کانون ها و محورهای حیات جمعی در محلات هستند.


سید آرش حسینی میلانی در مراسم افتتاح بوستان زندگی واقع در محله هرندی گفت: فضاهایی سبز یکی از کانون ها و  محورهای حیات جمعی در محلات هستند.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، وی ادامه داد:  در شهر تهران سالانه شاهد هستیم بسیاری از ساختمان ها تخریب و نوسازی می شوند ولی این  پارک ها و بوستان ها پابرجا می مانند و جزیی از  خاطرات جمعی مردم محلات می شوند.

وی افزود: ما با تکیه بر همین نکته در هفته تهران  نمایشگاه عکس درختان کهن تهران را برگزار کردیم چرا که درختان  نقش مهمی  در هویت بخشی محلات ایفا می کنند.

میلانی گفت:  درختان  غیر از تاثیرات مادی و  فیزیکی که بر محیط اطراف خود می گذارند  میراث معنوی برای محلات محسوب می شوند و آسایش روانی برای مردم دارند.

میلانی در ادامه با اشاره به موضوع مشارکت شهروندان در اداره بوستان ها گفت: این امر بدین معنا نیست که مردم مدیر بوستان باشند بلکه مشارکت شهروندان در پایش و مراقبت از بوستان ها است که می تواند به بهبود عملکرد پیمانکاران  اداره کنندگان بوستان ها منجر شود.

میلانی در خاتمه افزود: مدیریت بوستان ها صرفا نباید فیزیکی باشد و به یک مدیریت اجتماعی هم نیاز دارد لذا در این زمینه شورایاران محلات  می توانند با توجه به سازو کاری و کار گروه هایی که دارند در این زمینه مشارکت کنند و مطالبات مردم را نیز به مدیریت شهری منعکس کنند.
منبع: شورای شهر تهران


کد مطلب: 5832

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/5832/فضاهایی-سبز-یکی-کانون-محورهای-حیات-جمعی-محلات-هستند

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com