تصمیم گیری درباره باغ یا غیرباغ بودن تعدادی از پرونده های پلاک ثبتی مطرح شده
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹
Share/Save/Bookmark
۰
تصمیم گیری درباره باغ یا غیرباغ بودن تعدادی از پرونده های پلاک ثبتی مطرح شده
اعضای شورای شهر تهران در راستای حفظ و گسترش فضای سبز تهران درباره باغ یا غیر باغ بودن تعدادی از پرونده های پلاک ثبتی مطرح شده، تصمیم‌گیری کردند.
نخستین دستور جلسه دویست و چهل و دومین نشست اعضای شورای شهر پنجم، بحث و بررسی درباره باغ بودن یا نبودن پلاک ثبتی 1/94/2 ، ارسالی از سامانه کمیسیون ماده هفت به تاریخ 17 آذر 98 بود. در این جلسه، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: پرونده اولی که مطرح می‌شود، جزء 60 پرونده حقوقی است که من درباره آن نامه ای تهیه کرده ام، و این پرونده جزء پرونده‌هایی است که رای کمیسیون ماده هفت نداشته و مرجع صالحی آن را ابطال نکرده است.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، او افزود: قرار شد درباره پرونده‌های حقوقی که رای قبلی کمیسیون ماده هفت دارند، ولی مرجع صالح دادگاه عمومی آن را ابطال نکرده است، جداگانه تصمیم بگیریم.

به گفته سالاری، در کمیسیون شهرسازی و معماری دو ماه است که این مسئله بررسی می‌شود. ما نام این پلاک‌ها را لیست کرده و فرستاده‌ایم. این پرونده هم جزء آن پرونده‌ها است. درخواستم این است که این پرونده به کمیسیون برگردد.

افشین حبیب زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران نیز در ادامه تاکید کرد: بهتر است برای پرونده‌های حقوقی یکجا تصمیم گرفته شود، و تک تک وارد آن نشویم.

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در ادامه بررسی این بند، تذکر داد: این موضوع همان‌طور که مطرح شد، راجع به اراضی و پلاک‌هایی است که در آن زمان کمیسیون ماده هفت طبق قانون مرجع نهایی تصمیم‌گیری بود. در یک مقطعی کمیسیون ماده هفت، همان نقشی را که شورا ایفا می‌کند را به عهده داشت.

امینی گفت: در آن مقطع کمیسیون ماده هفت راجع به پلاک‌هایی تصمیم می‌گرفت و درباره این پلاک عدم باغ بودن را تشخیص داده است.

او ادامه داد: بعد قانون اصلاح شده است، و تشخیص نوعیت زمین از کمیسیون ماده هفت گرفته و به شورا ارجاع شده است. بحثی که مطرح است، این است که اگر پلاکی بر اساس رای کمیسیون ماده هفت در زمانی که مرجع صالح و نهایی راجع به باغ نبودن این مجموعه اظهار نظر کرده است آیا با تغییر مرجع تصمیم گیرنده توسط قانون‌گذار، تصمیمات قبلی ملغی است، و باید شورا درباره آن تصمیم بگیرد، یا خیر؟  دو مورد اینجا بود که قرار شد، عوض شود و گروهی مشترک متشکل از دو کمیسیون حقوقی و شهرسازی درباره آن تصمیم سازی بکنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: تشخیص مرجع صالح موجب بی‌اعتباری رای مرجع صالح نمی‌شود. موقعی که یک مرجعی تصمیم گرفته است و مرجع نهایی بوده است، رای قبلی به قوت خود باقی است.

در خاتمه درباره برگشت بررسی پلاک ثبتی یاد شده به کمیسیون شهرسازی رای‌گیری شد، که با 13 رای موافق، این مسئله به تصویب رسید.

در ادامه پلاک‌های ثبتی 1088 و 1089 ارسالی از سامانه کمیسیون ماده هفت در تاریخ 17 آذرماه 98 بررسی شدند. محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران درباره این دو پلاک توضیحاتی ارائه کرد.

موضوع پس از خاتمه اظهار نظر اعضا به رای گذاشته شد، که با هشت مخالف با پیشنهاد ارائه شده، موافقت نشد.

در ادامه جلسه چهار پلاک ثبتی شامل 3330، 3332، 3333 و 3335/167 ارسالی از سامانه کمیسیون ماده هفت در تاریخ 30 بهمن 98، بود که به بحث گذاشته شد. پس از ارائه توضیحات محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، باغ بودن پلاک‌های ثبتی یاد شده به رای گذاشته شد، که با هفت رای موافق به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب، به تصویب اعضا نرسید.

اراضی مزروعی باغ تلقی می‌شود

دستور جلسه چهارم درباره پلاک ثبتی 7908/34 ارسالی از سامانه کمیسیون ماده هفت در تاریخ 14 اسفند ماه 98 بود. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توضیح داد، که در احکام صادره برای این قطعه زمین، حکم به مزروعی بودن این زمین صادر شده است. پس از اظهارات او، سید حسن رسولی، خزانه‌دار بیان کرد: زمین مزرعی در داخل محدوده شهری، آن هم در منطقه یک با تصویری که می‌بینیم، وفق بند پنج آیین نامه غیر از باغ نمی‌تواند باشد.

او افزود: اگر یک مرجع صالحه، این زمین را مزروعی نام‌گذاری کند، مالک را بدبخت کرده است. زیرا قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی اجازه هیچ کاری نمی‌دهد.

خزانه دار شورا عنوان کرد: رویه شورای قبلی این بوده که درباره پلاک‌های مزروعی به شرط داشتن سایر شرایط مثل باغ برخورد می‌کرده است.

پس از اتمام توضیحات اعضای شورا، درباره باغ بودن پلاک ثبتی یاد شده رای‌گیری شد، که با 11 رای موافق به تصویب رسید.

ششمین دستور جلسه شورای شهر امروز، مربوط به بررسی وضعیت پلاک ثبتی 4/3700 بود. این پرونده در تاریخ 14 اسفند 98 از سامانه کمیسیون ماده هفت ارسال شده بود. طبق رویه معمول، محمد سالاری ، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر ابتدا توضیحاتی درباره مشخصات پلاک ثبتی ارائه کرد. براساس توضیحات او در سند این پلاک ثبتی اسمی از مزروعی و باغ نیامده است، اما این زمین دارای درخت است.

ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در ادامه یادآور شد: در سند این ملک و یک قطعه زمین اسمی از مزروعی و باغ نیامده است. در سند اسم زمین آمده است. کاربری قدیم آن هم مسکونی است.

پس از توضیحات ارائه شده، پلاک ثبتی یاد شده به رای گذاشته شد و باغ بودن آن به تصویب رسید.

در ادامه جلسه، موضوع پلاک ثبتی 5/5531/70 ارسالی از سامانه کمیسیون ماده هفت در تاریخ 14 اسفند ماه 98 به بحث گذاشته شد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر اعلام کرد که این پلاک ثبتی بر اساس نظریه عمران اراضی شهری استان تهران در سال 59 باغ اعلام شده است.

او افزود: حد نصاب درختان باغ 26 اصله است. ما براساس نظریه عمران اراضی شهری رای بر باغ داده‌ایم. اما این زمین شاخص‌های باغ بودن را ندارد. سندش باغ نیست و حد نصاب درختان برای باغ بودن را ندارد.

بحث‌هایی هم درباره موات بودن زمین مطرح شد، که سید حسن رسولی خزانه‌دار شورا، بیان کرد: لایحه موات اعلام کردن زمین شهری مصوب شورای انقلاب است. آن لایحه که بعدا در مجلس به قانون تبدیل شد، از آنجا که به لحاظ ارزش حقوقی تفاوتی با مصوبات مجلس بعد از شورای انقلاب نیست، هنوز معتبر است.

رسولی گفت: طبق قانون زمین بایر داخل محدوده شهری به استثنای هزار متر جزء انفال حساب می‌شو‌د، و انفال چون جزء اموال دولت اسلامی است، در مالکیت دولت به حساب می‌آمد. از آنجا که این زمین موات نبوده، قابل مصادره کردن هم نبوده است.

خزانه دار شورا، رای کمیسیون شهرسازی شورا مبنی بر باغ بودن زمین به استناد گواهی سازمان عمران را رایی درست تشخیص داد.

بعد از این توضیحات درباره موات بودن و نبودن این پلاک ثبتی تصمیم‌گیری شد. با 9 رای مخالف این مسئله به تصویب اعضا نرسید.

دستور هشتم جلسه شورای شهر، درباره بررسی وضعیت سه پلاک ثبتی بود. این پلاک‌های ثبتی شامل 39/9050/48، 37/9052/48 و 38/9051/48 بود که 14 اسفند 98 از سامانه کمیسیون ماده هفت ارسال شده بود.

مجیدفراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، درباره موضوع بحث گفت: این قطعه زمین هیچ یک از شرایط باغ بودن را ندارد. نه در سند آمده و نه حدنصاب دارد. زیرا سطح آن کمتر از 500 متر است. کمیسیون ماده هفت استنادش به عکس های هوایی است. لذا با توجه به اینکه نه در سند آمده، و نه در حد نصاب درختان آمده است، به نظر من باغ نیست.

در پایان اظهارات اعضا، باغ بودن این پلاک ثبتی به رای گذاشته شد که با 9 رای موافق، این مسئله به ثبت رسید.

معیارهای باغات روشن است

موضوع پلاک ثبتی 10/17460/2 ارسالی از کمیسیون ماده هفت، در تاریخ 14 اسفند 98 به بحث و بررسی گذاشته شد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در این باره بیان کرد: این پلاک ثبتی در منطقه 18 واقع شده است. همه قرائن مبنی بر باغ بودن است. دارای پایان کار سال 79 برای بنای 203 متری هم دارد.

او تاکید کرد: اگر بگوییم این پلات غیر باغ است، می‌توانند میزان ساخت را بیشتر کنند. اما اگر به باغ رای بدهیم، فقط بنای موجود را می‌سازند.

علی اعطا، عضو شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی پرونده باغات شهر تهران بیان کرد: برخی پلاک های ثبتی چند معیار باغ بودن را دارند.

او گفت: این در حالی است که در آیین نامه ملاک عمل شورای شهر عنوان شده است، که پلاک ثبتی می‌تواند حداقل یکی از پنج شرط باغ بودن را داشته باشد.

اعطا عنوان کرد: معیارهای باغ بودن روشن است، و در شرایطی که یک پلاک ثبتی، دو معیار باغ بودن را دارد، تشکیک ایجاد کردن در صحن شورا مناسب نیست.

رای گیری برای باغ بودن این پلاک ثبتی انجام شد و با 9 رای موافق، باغ بودن آن تصویب شد.
کد مطلب : ۵۸۰۰