تصویب کلیات لایحه "آئین نامه موضوع ماده 7 مصوبه تامین منابع مالی
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۰:۴۰
Share/Save/Bookmark
۰
تصویب کلیات لایحه "آئین نامه موضوع ماده 7 مصوبه تامین منابع مالی
پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان تهران" اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه "آئین نامه موضوع ماده 7 مصوبه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان تهران" را به تصویب رساندند.
در دویست و بیست و ششمین جلسه شورا، بررسی لایحه "آئین نامه موضوع ماده 7 مصوبه تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقا کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان تهران" در دستور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، در ادامه جلسه زهرا صدراعظم نوری "رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران" در تشریح گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت، محیط زیست و خدمات ایمنی شورای شهر تهران، گفت: برمنبای ماده 7 مصوبه ای که در سال 95 تصویب شد، شهرداری مکلف است نسبت به تامین منابع مالی پایدار برای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اقدام کند.

او ادامه داد: بر این مبنا شهرداری لایحه‌ای را ارائه کرد، که تعیین بهای خدمات استفاده از سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان براساس ماده 7 مصوبه در آن ارائه شده است. نوری با بیان اینکه سازمان آتش نشانی تلاش می‌کند، تا به صورت سامانه ای و سیستمی نسبت به وضعیت ساختمان ها اطلاع پیدا کند، گفت: از آنجایی که تعداد حوادث در سطح شهر تهران بسیار زیاد است، و حریق 30 درصد حوادث را شامل می‌شود، در نتیجه باید سازوکاری فراهم شود، تا از طریق سیستم هوشمند هشدار لازم داده شود. چرا که با این اقدام خدمات رسانی و اطفا سریعتر و موثرتر رخ می دهد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: بر همین مبنا پیشنهادی تهیه شده است که سازمان آتش نشانی زیرساخت ها را فراهم و سامانه پایاش هوشمند را راه اندازی و به متقاضیانی که به صورت حقیقی و یا حقوقی درخواست استفاده از این سامانه را دارند، خدمات ارائه دهد، و در ازای آن بهایی اخذ شود. او با بیان اینکه استفاده از این سامانه اختیاری است، گفت: هرفرد و یا سازمانی که علاقه مند است درخواست اتصال به این سامانه را می‌دهد و آتش نشانی خدمات و تعهداتی را ارائه می دهد. برمنبای این تعهد، در بازه‌های زمانی مشخص از وضعیت ایمنی مکان بازید به عمل آید. همچنین در هنگامی که آتش سوزی رخ دهد، به دلیل اتصال به سامانه هشدار لازم داده می شود و خدمات رسانی با سرعت بیشتری انجام می شود.

نوری با بیان اینکه سازمان آتش نشانی برای ارائه این خدمات در سامانه هزینه ای دریافت می کند گفت: این لایحه در کمیسیون های برنامه و بودجه و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت. او در ادامه به قرائت بندهای این لایحه پرداخت و گفت: طبق ماده 7 مصوبه تامین منابع مالی پایدار آتش نشانی شهرداری تهران مکلف است نسبت به ایجاد زیرساخت و راه اندازی سامانه پایش هوشمند اعلام حریق ساختمان مطابق با آیین نامه اجرائی بند یک حداکثر طی مدت 6 ماه اقدام کند و در سال 99 بهای خدمات مربوطه را از کلیه اشخاص حقیق و حقوقی متقاضی، استفاده از سامانه مذکور متناسب با نوع کاربری ساختمان با اولویت ساحتمان های با اهمیت، مراکز مهم و حساس، مطابق جداول شماره یک و 2 دریافت و به منظور ارتقا ایمنی شهر تهران هزینه کند.

نوری با بیان اینکه آنچه که سازمان آتش نشانی بابت خدمات دریافت می کند صرف ارتقا بخشی خدمات و ارتقا کیفیت ایمنی در شهر تهران می شود، گفت: بهایی که برای خدمات در این سامانه پایش در نظر گرفته شده است در دو جدول برای ساختمان های کمتر از هزار متر و ساختمان های بیشتر از هزار متر قید شده است. او با اشاره به هزینه های دریافتی بابت این خدمات گفت: حداقل هزینه‌ای که گرفته می شود مبلغ 30 هزارتومان برای ساختمان‌های با کمترین متراژ و بالاترین هزینه مبلغ 40 میلیون تومان برای ساختمان های بالای۲۰۰ هزار متر و بیشتر است.
کد مطلب : ۵۰۹۴