​مجید فراهانی طی تذکری مطرح کرد:
زنگ خطر نادیده گرفتن و بی توجهی به نظرات شورایاران
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۱
Share/Save/Bookmark
۰
زنگ خطر نادیده گرفتن و بی توجهی به نظرات شورایاران
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی تذکری که تقدیم هیات رئیسه شد به لزوم ارائه صورتجلسه تعیین و انتخاب پروژه های توسعه محلی متضمن نظر شورایاران محترم محلات با استناد به تبصره ۳۵ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران تاکید کرد.
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران طی تذکری که تقدیم هیات رئیسه شد گفت: یکی از انتظارات مردم از شورای شهر، تلاش در مسیر بهبود کیفیت زندگی و ایجاد زمینه مشارکت شهروندان در اداره امور محلات شهر است.

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، او افزود: بر همین اساس شورای پنجم با درک صحیح این مسئله تلاش کرد تا گام هایی در مسیر «بودجه ریزی مشارکتی» و ارتقاء نقش مردم در بودجه ریزی را برای جامه عمل پوشاندن به هدف «بودجه برای مردم» بردارد.

فراهانی تصریح کرد: در این مسیر تبصره 35 بودجه سال 1399 شهرداری تهران با رای اعضاء شورا به تصویب رسید. 

عضو شورای شهر تهران گفت: بر اساس بند 2  تبصره 35 بودجه شهرداری تهران مکلف شد «حداكثر تا پايان خردادماه فهرست پروژه‌هاي اجرايي هر محله را با اخذ نظر مشورتي شوراياري محله تعيين و فهرست مذكور را به همراه رونوشت صورتجلسات متضمن نظر شوراياري به شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمايد.»

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: اکنون علی رغم پایان مهلت مقرر متاسفانه صورتجلسات مربوط به تعیین و انتخاب این پروژه ها به شورا ارائه نشده است، و برابر گزارش مهندس میلانی،نائب رئیس محترم ستاد هماهنگی شورایاری ها طی نامه شماره 6143 مورخ 07/04/1399 در پنج  منطقه اساسا جلسه ای برای توافق و تفاهم با شورایاران عزیز در اجرای این تبصره برگزار نشده است، همچنین در 25 محله سطح مناطق به دلایلی میان شهرداری و شورایاران در انتخاب پروژه شاهد عدم توافق هستیم.

فراهانی گفت: این روند می تواند زنگ خطری باشد بر نادیده گرفتن و بی توجهی به نظرات شورایاران عزیز؛ بر همین اساس و به منظور تاکید بر استفاده از این ظرفیت در مسیر تحقق تهران شهری برای همه به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران با استناد به بند 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره «ارائه صورتجلسه تعیین و انتخاب پروژه های توسعه محلی متضمن نظر شورایاران محترم محلات با استناد به تبصره 35 بودجه سال 1399 شهرداری تهران» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه داد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای دکتر حناچی ،شهردار محترم تهران به جلب مشارکت هر چه بیشتر همشهریان عزیزمان به ویژه شورایاران عزیز شاهد تحقق تهران؛ شهری برای همه باشیم.
کد مطلب : ۵۰۶۰