فتاح غلامی:
تنها با نظر و امضا شورایاران بودجه محلات ابلاغ می شود
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۸
Share/Save/Bookmark
۰
تنها با نظر و امضا شورایاران بودجه محلات ابلاغ می شود
جلسه مشترک ستاد شورایاری ها با دبیران کارگرگروه های برنامه بودجه مناطق 22 گانه در محل ستاد شورایاری ها با حضور فتاح غلامی برگزار شد.
 فتاح غلامی عضو هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری ها، گفت: در این جلسه بودجه ریزی محلات با محوریت شورایاری ها ورود ارزیابی قرار می گیرد. وی با اشاره به نامه دکتر امینی نایب رئیس شورای اسلامی تاکید کرد بودجه ریزی محلات باید جدی گرفته شود. غلامی افزود: هفته آینده با حضور دبیرکارگره تخصصی بودجه و رابط  هر منطقه در کمیسیون بودجه شورای شهر جلساتی پیرامون بودجه محلات برگزار خواهد شد. از این رو شورایاران قبل از این جلسه در سطح محلات و مناطق به هماهنگی های لازم را صورت دهند.

به گزارش رابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، غلامی با تاکید بر اینکه در این دوره سطح مناطق و قدرت شورایاران افزایش خوبی یافته و سطح شورایاری ها به سطح کمیسیون های تخصصی شورای شهر رسیده است. همچنین کارگروه تخصصی برنامه و بودجه باید ماهی یک بار با حضور معاونت برنامه و بودجه منطقه  جلسه برقرار کند.

غلامی افزود: بسیار خوشبین هستیم که بحث سرای محلات نیز سامان دهی شود و در آینده به نتایج مطلوبی در این رابطه دست خواهیم یافت.

اعم نظرات دبیران کارگروه های تخصصی برنامه و بودجه

رابط کارگروه تخصصی برنامه بودجه منطقه13 در این جلسه تاکید کرد: باید به درستی از بودجه دفاع کنیم تا در آینده شاهد جابجایی هایی در ردیف های گوناگون بودجه نباشیم.

دبیر کارگروه برنامه و بودجه منطقه  9 نیز در این جلسه گفت: شورایاران باید در ارتباط با بوجه ریزی محلات  اطلاعات بیشتری داشته باشند از این رو  شورایاران باید در این ارتباط آموزش ببینند. سوال مهم این است که آیا شهرداری اطلاعات مالی منطقه را در اختیار شورایاران قرار می دهد تا شورایاران با دست باز تری اقدام به بودجه ریزی مناطق کنند.. متاسفانه در سال های گذشته شاهد بودیم که عدالت در بودجه محلات رعایت     نمی شد. از این رو تقاضا داریم نوعی عدالت در این زمینه و در سال آتی به وجود آید. در ابتدا باید با ارائه اطلاعات بودجه شورایاران را توانمند کرد و در مرحله بعد از آنها توقع داشت تا به بودجه ریزی محلات ورود کنند.

دبیرکارگروه بودجه منطقه 22 گفت: ستاد شورایاری باید به نوعی رابط بین شهرداری ها وشورایاران باشند و از سوی دیگرمدیران محلات نیز باید همکاری بیشتر با شورایاران داشته باشند. اگر بتوانیم در بودجه ریزی محلات مشکلات محله را حل کنیم بدون شک نیازمند همین اختیار بودیم.

دبیرکارگروه بودجه منطقه  6 گفت: تفکری که اکنون بر شهرداری تهران حاکم است شورایاری را به رسمیت نمی شناست. سوال مهم این است که چرا با وجود این اختیار به شورایاران شهرداری ها هیچ گونه اجازه ای به شورایاران در بودجه ریزی محلات را ندادند. زمانی جایگاه کارگروه برنامه و بودجه واقعی خواهد شد که اجازه ورود واقعی شورایاران به بودجه ریزی محلات را داشته باشند.

غلامی تاکیدکرد: اگر مواضع و نظر شورایاری ها در بودجه ریزی محلات اعمال نشده در جلسه مشترک با شورایاران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و شهردار منطقه اعتراض خود را اعلام کنند. زیرا تنها  با نظر و امضا شورایاران بودجه محلات اختصاص خواهد یافت.

دبیرکارگروه برنامه و بودجه منطقه 21 گفت: اگر بودجه ای قرار است به محلات و با امضا شورایاران تنظیم شود این نکته را هم باید در نظر گرفت که باید زمان کافی در این زمینه به شورایار داده شود. در یک جلسه آن  با حضور شهردار منطقه و رابط شورایاری ها نمی توان به دستاورد مناسبی در بودجه ریزی محلات دست یافت.
دبیر کمیسیون برنامه و بودجه منطقه11 نیز تاکید کرد: بسیار مطلوب است که در بحث نظارت نیز اختیاراتی به شورایاران داده شود و اطلاعاتی در این زمینه به شورایاران داده شود.
خانم میلانی مسئول طرح و برنامه ستاد شورایاری ها نیز تاکید کرد: شرح وظایف کارگره برنامه و بودجه در اختیار شورایاران قرار گرفته است. درلایحه بودجه سال آینده در ارتباط با بودجه ریزی محلات 36 تبصره در بودجه وجود دارد که بر اساس این تبصره ها شورایاران می توانند نظرات خود را  در بودجه محلات اعمال کنند. در جلسات آینده نیز شورایاران می توانند در مورد نیاز محلات خود چانه زنی کنند. میلانی تاکید کرد بودجه ریزی محلات بر اساس اولویت های محلات که توسط شورایاران مشخص شده اختصاص خواهد یافت.

دبیرکارگروه برنامه و بودجه منطقه 14 نیز تاکید کرد: خوشبختانه اختیار خوبی در بودجه ریزی محلات به شورایاران داده شده است. از این رو امیدواریم بر اساس اولویت هایی که شورایاران برای محلات تعریف کرده اند پروژه های محلی اجرایی شود.  دبیرکارگروه برنامه و بودجه منطقه یک هم گفت: از طرف شهرداری جدولی در مورد بودجه محلات به شورایاران ارائه و امضایی گرفته شده است. این امضاها قبل از اینکه شورایاران با وظایف خو آشنا شوند اخذ شده است.

دبیرکارگروه برنامه بودجه منطقه 8 نیز تاکید کرد: در منطقه8 جلسات خوبی بین شهرداری منطقه و دبیران محلات برقرارشد و براساس اولویت هایی که شورایاران منطقه 8 داشتند بودجه محلات طراحی شده است. از سوی دیگر باید مکانیزم نظارتی که وظیفه شورایاری است در اختیار شورایاران  قرار داده شود.

دبیرکارگروه برنامه بودجه منطقه 3 گفت: در بودجه مناطق اولویت ها مشخص شود تا شورایاران بتوانند در بودجه ریزی محلات اقدام کنند. زمان مناسبی در این زمینه در اختیار شورایاران نیست شهرداری ها حدود 7 ماه برای بودجه ریزی محلات زمان داشتند.

دبیرکارگروه بودجه منطقه 14نیزتاکید کرد: باید در ابتدا رابطه مناسبی بین شهرداری و شورایاران به وجود آید در این صورت است که می توان در این زمینه از شورایاران توقع داشت. شورایاران باید در کف محلات حاضر شوند و مشکلات محلات را حل و فصل کنند. اساسا بودجه ریزی امری تخصصی است.

دبیرکارگره تخصصی بودجه منطقه 5 گفت: پیشنهاد می شود در کنار کارگروه ها کمیسیون های تخصصی ایجاد شود تا اعضای کارگروه ها به صورت تخصصی اقداماتی در سطح محله ایجاد کنند. زمانی که حرف از برنامه و بودجه می شود شورایاران باید مقدورات خود را بدانند.

دبیرکارگروه برنامه و بودجه منطقه 10  نیز گفت: به نظر می رسد عمده کار بودجه ریزی به نظارت محلات نظارت بر حسن اجرای بودجه از نظر من شورایاران باید صرفا اولویت بندی است. دبیرکارگروه تخصصی برنامه و بودجه منطقه 20 تاکید کرد: تمامی شش کارگره وابسته به اقدامات و طرح های برنامه و بودجه هستند از این رو دوستان باید این مهم را جدی گیرند.
 دبیر کارگروه برنامه و بودجه منطقه 19 نیز گفت: 4 جلسه برنامه و بودجه در منطقه برگزار شده و معاونت های مختلف شهرداری نیز در زمینه بودجه ریزی مناطق صورت گرفته است و شهردار منطقه 19 به خوبی در این زمینه با شورایاران همکاری کرده است. دبیرکارگره برنامه و بودجه منطق  2نیز تاکید کرد:  با اقدامات ستاد محلات عملا شورایاری ها به حاشیه رفته است وباید مراتب اعتراض شورایاران در این زمینه مورد رسیدگی شود

 دبیر کارگروه بوجه منطقه 7نیز گفت: بودجه آیینه عملکرد مدیر است. بودجه مشارکتی نیز هنوز در بودجه جایگاه خود را پیدا نکرده است. از سوی دیگر به منظور افزایش نقش شورایاران بیش از 5 درصد از بودجه محلات با همکاری شورایاران اجرایی شود. از سوی دیگر لازم است  در این زمینه ضمانت اجرای لازم به وجود آید. شورایاران برخواسته از محلات هستند واشراف خوبی به منحلات دارند و نیاز محلات را به خوبی میدانند از این رو ستاد باید نقش هماهنگ کننده ای با معاون برنامه و بودجه مناطق  برای شورایاران  ایجاد کند.

-خبرنگار: احسان اسقائی
کد مطلب : ۴۵۶۸