​احمد مسجد جامعی :
جشنواره حکایت تهران و ذکر خاطرها به محلات هویت می بخشد
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۷
Share/Save/Bookmark
۰
جشنواره حکایت تهران و ذکر خاطرها به محلات هویت می بخشد
تهران قصه های و غصه های فراوانی دارد که بسیار شیرین است. زندگی مردم تهران در دهه های مختلف با همین تلخی و شیرینی ها همراه است.
جلسه هم اندیشی کارگروه های فرهنگی و اجتماعی با رئیس و نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها پیرامون جشنواره حکایت تهران برگزار شد. در این جلسه احمد مسجد جامعی در مورد علت برگزاری جشنواره تهران و خروجی ای که باید از برگزاری این جلسات به وجود آید در جمع دبیران کارگروه های تخصصی فرهنگی و اجتماعی محلات تهران سخنرانی کرد. مسجد جامعی گفت:«ذکر خاطرات شهروندان تهران موجب نوعی هویت بخشی به محلات می شود. ذکر خاطر ها حتی موجب می شود افراد ثروتمند به محلات گذشته خود بازگردند و برای پیشرفت محله قدیمی خود پیشگام شوند.»

به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، احمد مسجد جامعی رئیس ستاد شورایاری ها درجمع دبیران کارگروه های فرهنگی و اجتماعی ستاد شورایاری ها در مورد فلسفه نام گذاری محلات تهران گفت. نام محلات در تهران برگرفته از حوادث مختلف است که در محله ها به وجود آمده. در تهران 120 روستا وجود داشته که با توسعه تهران جزئی از تهران شده است. برای نمونه زعفرانیه نام روستایی است که محصولات مربوط به زعفران در آن بوده کاشته یا فراوری می شد. اگر شهروندان تهرانی فلسفه نام گذاری خیابان ها و محلات تهران را بدانند به محلات خود ارق پیدا کرده و به راحتی اجازه تغییر نام کوچه های محله خود را نخواهند داد.

مسجد جامعی افزود: شهروندان به علت علقه ای که به محل زندگی خود دارد نسبت به آن ارق و اهلیت پیدا می کنند  در این معنا که فرد جلد محله شده و تعصب خاصی به محله پیدا می کنند. خوشبختانه امروز سوژه فیلم ها نیز به محلات و بازگشت مردم به محلات تغییر میسر داده، این موارد فرهنگی به نام فرهنگ محلات را ایجاد می کند.

مسجد جامعی این مورد را وجه گمشده زندگی شهری می داند. تهران قصه های و غصه های فراوانی دارد که بسیار شیرین است.  زندگی مردم  تهران در دهه های مختلف با همین تلخی و شیرینی ها همراه است. 

رئیس ستاد شورایاری ها تاکید کرد: ذکر خاطرات شهروندان تهران موجب نوعی هویت بخشی به محلات می شود. ذکرخاطرها حتی موجب می شود افراد ثروتمند به محلات گذشته خود باز گردند و برای پیشرفت محله قدیمی خود پیشگام شوند. مسجد جامعی خطاب به شورایاری ها اعلام کرد از جمله وظایف شورایاران ترویج اخلاق و ادب در محلات است. هرچند مسیر دشواری در این مورد پیش روی شورایاران است.

مسجد جامعی افزود: نمادهای فرهنگی در جای جای تهران وجود دارد. در محله امیریه گل فروش دست فروشی حضور دارد که به همراه  پدرش درختان ولیعصر را کاشته اند. نسل به نسلش هم همین شغل دشته اند اگر چنین افراد  را پیدا کنیم حکایت های زیبایی را در تهران به تصویر و تحریر در خواهد آمد.

- خبرنگار: احسان اسقائی
کد مطلب : ۴۵۵۹