ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
نقش موثر شورایاران در تدوین برنامه توسعه محله
تاریخ انتشار:
شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۵
Share/Save/Bookmark
۰
نقش موثر شورایاران در تدوین برنامه توسعه محله
برنامه توسعه محله برنامه ای است که از طریق شناسایی مشکلات کلیدی پیش روی توسعه محله اقدام به تدوین چارچوب درستی برای دستیابی محله جهت توسعه یافتگی و کاهش شکاف نابرخورداری می کند
 جلسه بررسی ابرمسئله و مسائل محلات شهر تهران با حضور احمد مسجد جامعی رئيس، سید آرش حسینی میلانی نايب رئيس و هيات اجرايي ستاد هماهنگي شوراياري ها، مظاهریان معاون برنامه و بودجه و معاونت هاي مربوطه مناطق شهر تهران روز چهارشنبه ٢ بهمن ماه در سالن الغدیر شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، در ابتدای جلسه مظاهریان با اشاره به برنامه ریزی شهرداری تهران در مورد بودجه مناطق گفت: شهرداران مناطق با اخذ نظرات از سوی شورایاران محلات مسائل مطرح شده را شناسایی و اولویت بندی کرده اند. از قبل مطالعات کافی درباره بودجه محلات انجام و هدف نهایی مشخص شده است اما پیشنهادات شورایاران با تایید معاونت هاي مناطق به بودجه محلات اضافه شده است که این امر مشارکت را جدی تر کرده است. در سال 98 اولیت بندی بودجه محلات در مرحله اول مناطق 20، 18، 17 و 15 و در مرحله دوم مناطق9 ، 11،10 و 4 بوده و در مرحله سوم سه منطقه دیگر را در بر می‌گرفت. آیین نامه نحوه توزیع بودجه محلات با پیشنهادات مشترک متولیان امر تهیه و نسخه نهایی آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار خواهد گرفت.

وی گفت: برنامه توسعه محله برنامه ای است که از طریق شناسایی مشکلات کلیدی پیش روی توسعه محله اقدام به تدوین چارچوب درستی برای دستیابی محله جهت توسعه یافتگی و کاهش شکاف نابرخورداری می کند. تمامی ذی مدخل های توسعه در این فرآیند باید در نظر گرفته شود و مبتنی بر مشارکت حداکثری اجتماع محله و همکاری کامل بخش های عمومی و دستگاه های موثر در این زمینه باشد.

وی در ادامه افزود: شورایاران به عنوان اصلی ترین شریک مدیریت شهری در سطح مقیاس محله، در تدوین برنامه توسعه محله نقش موثری خواهند داشت. دفاتر توسعه محله در ابتدای امر با دعوت از شورایاران در تعریف پروژه ها، مسئله شناسی و اولویت بندی از نمایندگان مردم نظر خواهی خواهند کرد. این شرط در واقع نقطه کلیدی در قالب یک هماهنگی مدیریت شهری با ستاد هماهنگی شورایاری ها و ارتباط با نمایندگان شورایاری در مناطق شهر تهران است.

در ادامه حسینی میلانی نائب رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها با اشاره به ٣ گام اصلی برای فرآیند شورایاری ها افزود: گام اول تهیه گزاش تحویل و تحول محلات است که شورایاران ١ ابر مسئله و ٣ مسئله مهم محله خود را شناسایی می‌کنند. در مرحله بعد بودجه محلات با توجه به گزارش تحویلی شورایاران تدوین خواهد شد. تعداد ٣٢٨ گزارش از  ٣۵٢ محله شهر تهران اخذ شده که نشان دهنده ٩۵ درصد مشارکت شورایاران بوده است. اهم موضوعات مطرحی از ١٢٨۵ مسئله محلات، در اولویت اول مبحث ترافیک است. اولویت دوم مناسب سازی پارک ها و معابر و اولویت سوم تامین فضاهای ورزشی بوده است. شایان ذکر است بافت فرسوده در اولویت چهارم قرار گرفته و ۵٨ محله نیاز به پارک و رفع سد معبر را جز اهم اولویت های مطرحی خود قرار داده اند.

وی گفت: مناطق 5_8_10_15_17_19_21 و 22 گزارش تحویل و تحول محلات خود را کامل ارسال کرده و سند تهیه بودجه محلات با توجه به این گزارشات تدوین خواهد شد. عمده مسائل مطرحی شورایاران در گزارش تحویل و تحول، مسائلی بوده که از گذشته وجود داشته است که با اصلاحاتی از سوی شهرداری مناطق مربوطه می‌توان به رفع آن کمک کرد.

در پایان مسجد جامعی با اشاره به برگزاری انتخابات شورایاری ها گفت: موضع گیری هایی در مورد برگزاری انتخابات شورایاری ها در ابتدای امر وجود داشت اما بسیاری از نهاد ها از جمله جامعه روحانیت اعلام آمادگی کرد. همچنین برگزاری انتخابات شورایاری در گزارش دولت جز دستاوردهای مدیریت شهری مطرح شد.

وی در پایان گفت: از تمامی مدیران شهری تقاضا دارم با شورایاران محلات جهت تدوین بودجه محلات همکاری های لازم را داشته تا شاهد رویکرد مثبت مشارکت شهروندی در تصمیمات شهر تهران باشیم.


 
کد مطلب : ۴۴۹۶