ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
شورایاری ها نیازمند آموزش اساسی در زمینه حیطه مسئولیت ها و اختیارات خود هستند
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۷
Share/Save/Bookmark
۰
شورایاری ها نیازمند آموزش اساسی در زمینه حیطه مسئولیت ها و اختیارات خود هستند
حیطه اختیارات نهادهای انتخاباتی همواره با پیش فرض هایی که انتخاب شوندگان در ذهن دارند متفاوت است. از این رو نمایندگان بعد از ورود به شورایاری ها نیازمند آموزش اساسی در زمینه حیطه مسئولیت ها و اختیارات خود هستند. ستاد شورایاری ها بعد از تشکیل هیات رئیسه محلات آموزش شورایاری ها را با حضور شورایاران در سطح مناطق در دستور کار دارند
حیطه اختیارات نهادهای انتخاباتی همواره با پیش فرض هایی که انتخاب شوندگان در ذهن دارند متفاوت است. از این رو نمایندگان بعد از ورود به شورایاری ها نیازمند آموزش اساسی در زمینه حیطه مسئولیت ها و اختیارات خود هستند. ستاد شورایاری ها بعد از تشکیل هیات رئیسه محلات آموزش شورایاری ها را با حضور شورایاران در سطح مناطق در دستور کار دارند و تا این لحظه از 22 منطقه تهران از سوی مربیان ستاد شورایاری مورد آموزش قرار گرفته اند.

وظایف شورایاری
 به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، جلسات آموزشی ستاد شورایاری برای شورایاران دارای موضوعات بسیاری است که به آن اشاره می شود. اولین وظیفه شورایاری بررسی، شناخت و طبقه بندی و الویت بندی نیازهای محله در حوزه های  اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سلامت و محیط زیست است.
دومین وظیفه شورایاری ها پیشنهاد به مجموعه مدیریت شهری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی  و خدماتی و غیره است.  برای نمونه پیشنهاد برای نامگذاری معابر، خود گردانی اماکن ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ... است
 سومین وظیفه شورایاری: همکاری با مجموعه مدیریت شهری برای برقراری آرامش و امنیت، برگزاری انتخابات، ابلاغ مصوبات شورای شهر به مردم است.
 چهارمین وظیفه شورایاری :  این وظیفه در حوزه نظارتی است که بر اساس دستور المل هایی  مختلف         می تواند  نظار بر عملکرد شهرداری ها باشد
 وظیفه پنجم: افزایش سطح مشارکت های مردمی به منظور ایجاد ارق محلی است.
اعضای شورایاری محلات:
تعداد شورایاران در سطح محلات 9 نفر است که سه نفر آن شامل دبیر، جانشین ، منشی  تحت عنوان  هیات رئیسه محله  فعال هستند. 
 وظیفه دبیر:
دبیر مهر شورایاری را در اختیار دارد و استشهاد های محلی توسط دبیر محله مهر می شود. از جمله وظایف دبیر این است که در اولین جلسه با شورایاران  ارائه برنامه زمان بندی یک ساله  شورایاری  محلات است.

 دبیر موظف است آمار و اطلاعاتی را از حضور و غیاب جلسات تهیه کرده و شورایاران را توجیه کنند که ستاد شورایاری ها به این موضوع رسیدگی می کند.
 ارسال مصوبات جلسات شورایاری ها از جمله وظایف دبیر شورایاری هاست

 وظایف جانشین:
 در غیاب دبیر، جانشین  وظایف دبی را بر عهده دارد و اگر به هر علت دبیر جلسات را تشکیل نداد، جانشین موظف به تشکیل جلسه و هماهنگی با ستاد است.

 وظایف منشی:
 منشی جلسات نیز موظف که صورت جلسات را به ستاد ارسال کرده و آن را بایگانی و ثبت کند و لیستی از حضور و غیاب را آماده کرده و با روابط عمومی ستاد همکاری لازم را مبذور دارد.

انواع جلسات شورایاران
 شورایاران موظف به ارائه دو نوع جلسه هستند. ا- جلسه داخلی 2- جلسه محلی
 جلسات داخلی: در جلسات داخلی جلسات معمولی است که دو هفته یک بار باید توسط دبیر برگزار شو. این جلسه با حضور 6 شورایار به رسمیت شناخته شده و مصوبات آن با 5 رای به تصویب می رسد. شورایاران تنها 3 جلسه متوالی و 6 جلسه متناب می توانند غیبت کنند. 
جلسات محلی: جلسات محلی نیز به صورت  3 ماه یک بار در سطح محله با حضور مردم محله تشکیل می شود و ضمن جمع بندی این جلسات صورت جلسه  آن  به ستاد هماهنگی شورایاری ها برگزار می شود.
 
 اعضای کمیته انضباطی ستاد: با حضور رئیس یا نایب رئیس  به همراه مدیر امور مناطق و مدیر بازرسی و مدیر پهنه و یک نفر حقوق دادن تشکیل می شود که به مسئله حضور غیاب، جعل و سوء استفاده از مهر، سوء استفاده مالی و.... از مصادق مورد پیگرد کیته انظباطی است.

 گزارش صحن
مصوبات هیات رئیسه محلات باید از سوی شورایاری به شهرداری نواحی ارسال شده  و از سوی دیگر دبیر محلات نیز باید گزارشی را در حیطه اختیارات خود از مشکلات محله در صحن شورای اسلامی شهر گزارش دهد.

 محتوای گزارش در صحن
دبیر محله یک ابر مسئله و سه مسئله مهم را  به همراه گزارشی از وضعیت محله ارائه می دهد. این گزارش به وسیله روابط عمومی ستاد و با داده هایی که توسط دبیر محلات به ستاد ارائه می شود تنظیم می گردد و توسط دبیر در حضور اعضای شورا این گزارش در صحن شورا  ارائه می شود.

 کارگروه های تخصصی در سطح محلات
 اعضای شورایاری هرکدام دبیر کارگروه های تخصصی محلات را برعهده می گیرند. البته سه نفر هیات رئیسه تنها می توانند عضو کارگروه باشند و تمانی اعضای کارگره ها در محلات مختلف یک منطقه کارگروه های تخصصی را در سطح منطقه تشکیل می دهند از این رو 6 نفر به عنوان دبیر کارگروه شورایاری در سطح محلات به عنوان هیات رئیسه منطقه شناخته می شوند که از بین خود یک نفر را به عنوان رابط هیات رئیسه منطقه انتخاب می کنند.

انواع کارگروه های تخصصی در سطح مناطق 

وظایف کارگروه  سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
- همکاری در اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه آگاه سازی و نظارت شهروندان بر دفع صحیح در خصوی خطرات پسماندهای ویژه و پر خطر بیمارستانی
- بررسی مسائل مرتبط با تغذیه؛ ورزش و سلامت جسمی شهروندان و ارائه پیشنهاد اجرایی برای ارتقا سطح زندگی شهروندان
- بررسی و شناخت مسائل، مشکالت، نیازها و ظرفیت های محله در حوزه محیط زیست و اطلاع رسانی به ساکنان با تشکیل نشست ها و جلسات همیاری و همفکری با هدف همکاری و مساعی مشترک برای رفع مشکلات
-بررسی وضعیت استانداردهای شهری محله از حیث تابلوها، تبلیغات شهری و محلی، نظافت و تمیزی تاسیسات شهری، جوی ها، کانال ها، پیاده روها و معابر شهری، ارائه گزارش به شورایاری محله و پیگیری حل مشکالت از طریق کارگروههای تخصصی در منطقه. 
- شناسایی عوامل آسیب رسان به سلامت عمومی ساکنان در بخش های صنایع و مشاغل مزاحم و آلوده کننده صوتی، هوا، آب و یا ایجاد مزاحمت های ترافیکی، راه بندان و تهیه گزارش مستند و ارائه به کارگروههای تخصصی در منطقه از طریق شورایاری. 
- مشارکت انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه، مساجد، مدارس و بخش های عمومی محله برای افزایش آگاهی ساکنان درباره سلامت، بهداشت عمومی و محیط زیست 
- تنظیم و تدوین برنامه های منظم هفتگی، ماهیانه، فصلی و مناسبتی برای انجام همکاری های داوطلبانه ساکنان در پاکسازی فضاهای سبز، دامنه ها، کوه ها، رود دره ها و فضاهای عمومی محله، منطقه و شهر
- تهیه، تنظیم و پیشنهاد اقدامات و برنامه ها با هدف همبستگی، اعتماد و گسترش همکاری متقابل میان شورایاری و ساکنان محله
- طرح پیشنهاد کاشت نهال و یا ایجاد گروه های درختکاری برای کاشت نهال در معابر بدون درخت. 
- مشارکت در اجرای برنامه های آگاه سازی از طریق شبکه مجازی محله و تهیه بروشورها و تراکتهای آموزشی برای بهبود الگوی مصرف شهروندان در مورد پلاستیک و ظروف بسته بندی یکبار مصرف، تفکیک از مبدا و بازیافت خانگی پسماند به منظور کاهش تولید زباله به ویژه در ایام خای و مناسب های ویژه
 - دریافت پیشنهادات در مورد شیوه های مدیریت پسماند شهری به منظور بررسی شیوه های بهبود مدل و ارائه مدل بهبودیافته به شورای شهر 

وظایف کارگروه عمران و حمل و نقل 
- پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی برای نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت مردم و بخش خصوصی
- شناسایی مشکلاتو نیازهای عمرانی محله و ارائه گزارش به شورایاری محله به منظور پی گیری حل مشکالت و تامین نیازها از طریق کارگروههای تخصصی در منطقه 
-تهیه نقشه روزآمد محله و جانمایی ایستگاه های مترو، اتوبوس و تاکسی های خطی، معابر با کارکرد شهری، منطقه ای و محلی، پارک ها و فضاهای سبز و ارائه به شورایاری محله 
-جلب مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداشت المان های شهری، ابنیه، پل ها و سازه های شهری

وظایف کارگروه نوآوری، فناوری و ایده پردازی
 - تشکیل جلسات ایده پردازی برای تشویق جوانان و نوجوانان، زنان و سایر اقشار به ارائه طرح های خلاقانه
 - همکاری با پارک های فناوری و مراکز نوآوری به منظور ایجاد شرایط استفاده جوانان محله از این اماکن با رویکرد توسعه خلاقیت شهروندی
 - استفاده از ظرفیت کارآفرینان محلی، تشکل ها، انجمن های صنفی و سمن ها در حل مسائل، معرفی جاذبه ها و مزیت های محله
  - حمایت از تشکیل کارگاه ها و کلاسهای آموزشی در حوزه نوآوری و فناوری
 - شناسایی و مستند سازی ویژگی ها و فعالیت های نوآورانه محلی در حوزه فناوری و نوآوری
 - سنجش ادواری معتبر رضایت ساکنان محله از خدمات و فعالیت های مدیریت شهری بصورت الکترونیکی  

وظایف کارگروه فرهنگی- اجتماعی
 - شناسایی نقاط بی دفاع محله در کوچه ها، خیابان ها، فضاهای سبز، پارک ها، مراکز تجاری و تفریحی، پل ها، زیرگذرها و تهیه و ارسال گزارش به کارگروههای تخصصی در منطقه از طریق شورایاری با هدف کاستن از نقاط آسیب خیز و جرم خیز محلی. 
- حمایت از برگزار کنندگان کارگاه ها و دوره های آموزشی برای ارتقا سطح فرهنگی محله 
- ارائه پیشنهاد در تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی پروژه های شهری با همکاری سایر کارگروه ها -جلب مشارکت انجمن های هنری ، نمایشی، گالری ها، آموزشگاههای هنری با شورایاری محله برای توسعه فعالیت ها در میان ساکنان محله
- جلب مشارکت نوجوانان و جوانان به فعالیت های هنری، دینی، ورزشی که با مشارکت مساجد، مدارس، انجمن ها، سالن های ورزشی، تیم های محلی، کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها، سازمان های مردم نهاد و شورایاری. 
- شناسایی نیازهای فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی محله و اعلام به شورایاری جهت برنامه ریزی و اجرای آن در سطح محله و منطقه 
- امکان سنجی ظرفیت های مادی و معنوی محله در بخش های فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی و اجتماعی محله و پیشنهاد راه کارهای استفاده از ظرفیت ها به شورایاری 
- شناسایی و مشارکت نیروهای انسانی توانمند، مجرب، نام آور و مشاهیر در حوزه های فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی برای شرکت در گسترش فعالیت این بخش ها در محله
 - شناسایی ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی به عنوان طرح های فرامحله ای قابلیت بهره برداری دارد.
- همیاری در تهیه آمارهای مستند از مبادی ذی ربط درباره جمعیت، خانواده، بعد خانوار، ازدواج، طلاق، بیکاری و آسیب های اجتماعی موجود در محله با هدف شناخت وضعیت محله
- حمایت از برگزاری محافل دینی، علمی، ادبی، تخصصی، هنری، فرهنگی در فضاهای فرهنگی و اجتماعی محله با هدف کمک به رشد فعالیت اجتماعی ساکنان. 
- حمایت از برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها، کنسرت ها، شب شعر، مناسبت ها و ... به منظور معرفی ظرفیت های معنوی و انسانی محله برای توسعه و گسترش فعالیت های اجتماعی ساکنان و افزایش مسئولیت پذیری شهروندان ساکن در محله.
- جلب مشارکت انجمن ها و سازمان های محلی مانند فعالیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری در حل مسائل و آسیب های اجتماعی محله 

وظایف کارگروه برنامه و بودجه 
- مشارکت در تهیه بودجه سالانه مدیریت شهری با ارائه طرح ها و پیشنهادات سطح محله
- بررسی مشکلات و مسائل محله و دریافت کلیه پیشنهادات کارگروه ها برای استفاده در تدوین بودجه 
- ارائه نظر مشورتی در خصوی اولویت بندی پروژه های جدید در حال انجام در سطح محله با توجه به بودجه مصوب
- بررسی و اعلام نظر نسبت به برنامه های مدیریت شهری
- ارائه راهکار برای حفظ سرمایه و دارایی های شهری در سطح محله 
- مشارکت درتدوین سند توسعه محله 
- مشارکت در تدوین بودجه سالانه محله ، ناحیه و منطقه در حوزه نگهداشت شهر و فعالیتهای عمرانی
- اولویت بندی اقدامات و فعالیت های نگهداشت و پروژه های عمرانی 
- ارزیابی عملکرد شهرداری در پیشرفت فیزیکی، کیفیت اجراء و اثربخشی هزینه ها فعالیت های نگهداشت و پروژه های عمرانی و ارائه به ستاد هماهنگی شورایاری ها و کمیسیون برنامه و بودجه شورا
- بررسی و ارائه راهکارهای کاهش هزینه های اجرای پروژه ها توسط شهرداری و اثر بخش نمودن فعالیت ها
- شناسایی فعالیت ها و وظایف قابل واگذاری به مردم ،سازمانهای مردم نهاد و پیشنهاد واگذاری فعالیت ها به شهرداری منطقه و ستاد هماهنگی شورایاری ها در چارچوب قوانین و مقررات
- بررسی و ارائه پیشنهادات در رابطه با ارتقاء سطح وصول منابع و درآمدهای پایدار شهری، قبوض عوارض و بهای خدمات  در سطح محله و بهره برداری بهینه اقتصادی از فضاها و امکانات شهری در چارچوب قوانین و مقررات

کارگروه معماری و شهرسازی
- شناسایی و معرفی اماکن و آثار تاریخی محله و پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی برای حفظ این آثار به شورایاری محله
- ارائه پیشنهاد و طرح در جهت بهسازی کاربری زمینهای بایر یا بنا های مخروبه در محله که مغایر با زیبایی بصری بوده و یا امکان بروز آسیب های اجتماعی را فراهم می کنند و ارائه گزارش آن به شورایاری محله و کارگروههای تخصصی منطقه
-پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی برای نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت مردم و بخش خصوصی.
- پیشنهاد درباره ساخت پیاده رو در معابر بدون پیاده رو محله، مناسب سازی، استانداردسازی معابر، پیاده روها برای گذر صندلی چرخدار، ویلچر و کالسکه
 - ارائه پیشنهاد در خصوص عرصه های عمومی و ارتباطی در سطح محله 
- انتقال نظرات شهروندان و گزارش تخلف درباره ساخت و سازها. 
- جلب مشارکت ساکنان محله در افزایش زیبایی بصری محله با حفظ و گسترش فضای سبز، زیباسازی نماها، دیوارها، کوچه ها، درب ها و بالکن ها

-احسان اسقائی
کد مطلب : ۴۳۸۲