شهر دسترس‌پذیر
سخنگوی شورای شهر تهران
طرح احیای رود‌دره‌ها پیشرفت خوبی نداشته است
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران
درختان کهن راویان تاریخ و فرهنگ تهران
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر
رسولی:
شورای معماری مناطق قانونمند شوند
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۱
Share/Save/Bookmark
۰
شورای معماری مناطق قانونمند شوند
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: به دنبال قانونمند کردن شورای معماری مناطق هستیم این شورا در مناطق وجود دارد اما متاسفانه به دلیل نبود سازماندهی این شورا به ابراز دست مافیا و دلالانی‌ در شهرداری تبدیل شده است.
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها، سبد حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در دفاع از کلیات لایحه تامین ماموریت‌ها حدود و اختیارات شورای مناطق، اظهار کرد: در ۱۲ مهرماه سال ۹۷ اعضای شورای شهر تهران در قالب طرحی شهرداری را موظف کردند تا لایحه نظام‌مند کردن تصمیمات محلی در حوزه معماری و شهرسازی را به شورا رائه دهند.
وی با بیان اینکه آنچه امروز شهرداری به شورا تقدیم کرده، تکلیف شورا بوده که با تاخیر ارسال شده است، افزود: در این لایحه به دنبال سازماندهی و قانونمند کردن شورای معماری مناطق هستیم این شورا در مناطق وجود دارد اما متاسفانه به دلیل نبود سازماندهی این شورا به ابراز دست مافیا و دلالانی‌ در شهرداری تبدیل شده است. شهروندان در صحبت های بی پرده خود میگویند که برای کارهای معماری و شهرسازی مراجعه میکنیم میگویند نمی‌شود اما در گوشه و کنار شهرداری مناطق و نواحی عناصری از این مافیا هستند که با دریافت مبالغی کار نشد را شد می کنند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: ما با اجرای این لایحه به دنبال اجرای اصل شفافیت هستیم که از طریق تعیین دقیق اعضا، ماموریت‌ها‌، حدود و ثغور اختیارات و تدقیق نظام رسیدگی به درخواست حوزه شهرسازی و معماری به گونه‌ ای عمل شود که حقوق شهر و شهروندان شود.
کد مطلب : ۴۰۸۱