راهکارهای صیانت از برج آزادی
عضو شورای اسلامی شهر تهران
شهر دسترس‌پذیر
سخنگوی شورای شهر تهران
طرح احیای رود‌دره‌ها پیشرفت خوبی نداشته است
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران
درختان کهن راویان تاریخ و فرهنگ تهران
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر
فتاح غلامی مدیر امور مناطق و عضو هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در گفت وگوبا «شورایاران»:
ترغیب شهروندان به مشارکت در توسعه محلات در دستور کار است
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۰
Share/Save/Bookmark
۰
ترغیب شهروندان به مشارکت در توسعه محلات در دستور کار است
در گذشته تنها هیات رئیسه محلات تشکیل می‌شد و کارگروه‌ها به‌ دشواری جلسه تشکیل می‌دادند اما اکنون بر این موضوع تاکید می‌شود که شورایاران به همراه شهروندان در انتخابات، مشارکت فعال داشته باشند.
با توجه به اینکه شورایاری پنجم به تازگی کار خود را آغاز کرده، هیات رئیسه شورایاری‌ها در محلات تشکیل‌ شده و در حال حاضر نیز کارگروه‌های تخصصی شورایاری‌ها در حال شکل‌گیری است. گارگروه‌های  شش گانه «معماری و شهرسازی؛ عمران و حمل و نقل؛ نوآوری، فناوری و ایده پردازی؛ سلامت، محیط زیست و خدمات شهری؛ برنامه و بودجه؛ فرهنگی و اجتماعی» که به جز کارگروه نوآوری، فن‌آوری و ایده‌پردازی سایر کارگروه‌ها متناظر با کمیسیون‌های شورای شهر تشکیل ‌شده تا شورایاران وظایف نظارتی و مشورتی خود را به ‌طور مستقیم تحت عنوان مطالبه‌ای اجتماعی در حیطه فعالیت این کارگروه‌ها مورد پیگیری قرار دهند. فتاح غلامی، مدیر امورمناطق و عضو هیات اجرایی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران، در خصوص روند تشکیل کارگروه‌های تخصصی در مناطق و محلات گفت: «شورای شهر تأکید زیادی بر شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی در سطح محلات و مناطق شهر تهران دارد.» مشروح گفت وگو با وی را در ادامه بخوانید:
از نظر شما پس از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها تاکنون چه اندازه بدنه شورایاری‌ها در محلات مختلف به صورت منسجم شکل گرفته و شکل‌گیری کارگروه‌ها تا چه اندازه پیشرفت داشته است؟
پس از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و همچنین همایش آغاز به کار شورایاران جدید در تالار وزارت کشور، برنامه‌های متفاوتی در این زمینه تهیه شد که در برنامه‌های کوتاه‌مدت؛ سند تحویل و تحول محلات و موضوع ارتباط شورایاری‌ها با شهروندان و بودجه محلات مدنظر قرار گرفت. در این چارچوب نیازمند آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی به‌منظور اجرایی کردن این برنامه‌ها بودیم؛ بنابراین در جلسات متعدد، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها توسط ستاد هماهنگی شورایاری‌ها تهیه و تدوین شد. سپس کارگروه‌های تخصصی محلات در شورایاری و در سطح محلات تشکیل ‌شد. از این رو در مرحله اول، هیات رئیسه271 محله مشخص شد و در مرحله دوم نیز تمامی محلات هیات رئیسه خود را معرفی کردند.30 محله نیز با انتصاب سرپرست، فعالیت خود را آغاز کردند و در حال حاضر تمامی محلات، دارای هیات رئیسه هستند. بعد از این مرحله تمامی دستورالعمل‌های موردنیاز دوره جدید توسط ستاد شورایاری‌ها به شورایاران  ابلاغ شد. شایان ذکر است در حال حاضر تجهیزات، دفاتر اداری و مهرها به شورایارها تحویل داده شده است. شورای شهر تهران تأکید فراوانی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی در سطح محلات و مناطق تهران دارد که به جز کارگروه نوآوری، فناوری و ایده‌پردازی سایر کارگروه‌ها متناظر با کمیسیون‌های شورای شهر تشکیل شده است.
نظر شما در خصوص دوره جدید شورایاری‌ها و تشکیل کارگروه‌های تخصصی چیست؟
 در گذشته تنها هیات رئیسه محلات تشکیل می‌شد و کارگروه‌ها به‌ دشواری جلسه تشکیل می‌دادند اما اکنون بر این موضوع تاکید می‌شود که شورایاران به همراه شهروندان در انتخابات، مشارکت فعال داشته باشند. در حال حاضر 5 کارگروه متناظر با کمیسیون‌های شورای شهر وجود دارند و یک کارگروه هم کارگروه خلاقیت و ایده پردازی است که متناظر با آن کارگروهی در ستاد هماهنگی شورایاری‌ها تشکیل شده تا افرادی که ایده‌های خلاقانه‌ای در مدیریت محلات دارند، بتوانند در حوزه‌های مختلف ایده‌پردازی کنند. زمانی که همه شورایاران در کارگروه‌ها شروع به فعالیت کردند؛ متناظر با آن کارگروه‌ها در سطح مناطق تشکیل خواهد شد. اکنون نیز همه مناطق در این راستا در حال فعالیت هستند و در آینده نزدیک در مناطق 22 گانه نیز کارگروه‌ها در سطح منطقه تشکیل خواهد شد. بعد ازاینکه این 6 کارگروه در سطح منطقه تشکیل شد، هیات رئیسه منطقه تشکیل‌ خواهد شد و طی جلسه‌ای رابط منطقه با ستاد شورایاری‌ها، شهرداری‌ها و شورای شهر مشخص می‌شود. از این منظر موضوعات از سطح محلات در سطحی بالاتر مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. همچنین بعد از اینکه هیات رئیسه مناطق شکل گرفت، رابطان مناطق می‌توانند در صحن شورای اسلامی شهر تهران گزارش‌هایی ارائه دهند. هدف از گزارش شورایاران در صحن شورای شهر تهران این است که  محلات به کمیسیون‌های شورای شهر و حتی صحن علنی شورای شهر متصل شوند. اگر کارگروه‌ها شکل گیرند، علاوه بر این موارد اعضای کارگروه‌ها می‌توانند با کمیسیون‌های شورای شهر همکاری کنند.
آیا بعد از این شورایاران مشکلات محلات خود را از طریق کارگروه های تخصصی به کمیسیون‌های متناظر با شورای شهر ارائه خواهند داد؟
ایده شکل‌گیری کارگروههای تخصصی در گذشته نیز وجود داشت ولی این کارگروه‌ها در سطح محلات شکل نمی‌گرفت. اکنون تأکید بر این است که به ‌جای اینکه یک شخص برای محله تصمیم بگیرد، اعضای شورایاری در مدیریت محلات همکاری داشته باشند و شهروندان را نیز در این کارگروه‌ها دعوت به مشارکت کنند. در تمام دنیا موضوع مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و همچنین تخصصی بودن این کارگروه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. همان‌طور که شورایاری‌ها زیرمجموعه شورای شهر هستند، در شورایاری‌ها نیز باید این گروه‌ها فعال شوند تا متناظر با شورای شهر، امور محلات پیش برود. از این طریق مشارکت همه شهروندان و موضوعات تخصصی در خصوص مردم و محلات به ‌صورت ویژه، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اینکه ادعای خدمت به مردم در محلات وجود داشته باشد اما برنامه‌ای برای محلات در نظر گرفته نشود یا در زمینه بودجه محلات اقدامات لازم انجام نشود، امکان‌پذیر نیست. به‌ تازگی در اساس‌نامه شورایاری‌ها تبصره‌ای با این موضوع گنجانده ‌شده که در بودجه‌بندی محلات باید نظر شورایاری‌ها دریافت شود. اکنون کارگروه‌های تخصصی می‌توانند خدمات ارزنده‌ای داشته باشند و شورایاری‌ها نیز می‌توانند بر مبنای این کارگروه‌ها وارد فعالیت‌های تخصصی شوند. نمی‌توان در محلات به مردم خدمت کرد ولی با نهادهای بالادستی هماهنگ نبود؛ بنابراین در این باره بر مشارکت شهروندان تأکید ویژه‌ای وجود دارد؛ آن‌هم شهروند پرسشگر که پیگیر مطالبات محله خود است و دراین ‌زمینه ایده‌ها و نظراتی برای ارائه دارد. پس چه‌ بهتر که به این ایده‌ها در سطح محلات و در مرحله بعد در سطح مناطق، ستاد شورایاری، کمیسیون‌های شورای شهر و درنهایت صحن علنی شورای شهر رسیدگی شود.
اینکه یک شهروند در کمیسیون‌های تخصصی می‌تواند در بودجه محله خود اثر بگذارد، چه آثاری را بر مشارکت شهروندان در توسعه محلات بر جای خواهد گذاشت؟
یکی از برنامه‌هایی که در این زمینه مد نظر قرار گرفته، ارتباط شورایاری‌ها با شهروندان محلات است. از طرفی شورایاران رأی مستقیم مردم را دریافت کرده‌اند و از سوی دیگر ارتباط مطلوبی با مساجد، مدارس، سمن‌ها، پایگاه‌های بسیج مناطق خواهند داشت. به این ترتیب شورایاری‌ها ارتباط خوبی با شهروندان برقرار خواهند کرد. شورایاری‌ها باید بتوانند گزارش عملکرد فعالیت‌های خود را به مردم ارائه دهند و ارتباطی نزدیک با شهروندان برقرار کنند تا بتوانند از سرمایه‌های اجتماعی ارزنده در محلات استفاده کرده و آنان را ترغیب کنند که در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. همواره از مردم درخواست می‌کنیم که در انتخابات‌های مختلف شرکت کنند اما واقعیت این است که در مراحل بعد نیز شهروندان باید بتوانند بر  فرآیندهای مختلف در این خصوص نظارت کنند و امکان این را داشته باشند که از نمایندگان خود در باره عملکردشان سوال کنند. در اینجا شورایاری‌ها می‌توانند افراد و سرمایه‌های اجتماعی را که در محله وجود دارد به مشارکت در سرنوشت محلات خود ترغیب کنند. تجربه نشان داده شهروندان نیز به این کار رغبت دارند چراکه علاقه دارند صدایشان شنیده شود. در فعالیت‌های شورایاری شهروندان می‌توانند خواسته‌های خود را مورد پیگیری قرار دهند. حتی تأکید بر این است که اعضای علی‌البدل‌ و داوطلبان شورایاری‌ها به فعالیت در کارگروه‌ها دعوت شوند. زیرا علی‌البدل‌ها و داوطلبان، علاقه‌مند به امور محلات هستند و شهروندان نیز به حقوق خودآگاه هستند. از طرفی حقوق شهروندی معنی یافته و شورایاران نیز باید از گنج‌های نایاب در سطح محلات استفاده کنند.

 
کد مطلب : ۴۰۴۴