زوال پدرسالاری
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران
کودکی به نام هیچ
احمد مسجدجامعی _ عضو شورای شهر تهران
ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
امان‌الله قرایی مقدم:
مشارکت اجتماعی، اساس توسعه پایدار شهرهاست
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۶
Share/Save/Bookmark
۰
مشارکت اجتماعی، اساس توسعه پایدار شهرهاست
امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه گفت: فقدان مشارکت دادن مردم در توسعه موجب می‌شود که مردم حق خود را حتی در توسعه محل زندگی‌شان هم در نظر نداشته باشند و تبدیل به شهروند فاقد توانایی پذیرش مسئولیت در جامعه می‌شوند.
افزایش مشارکت اجتماعی در محلات به ‌منظور فهم بهتر ازآنچه مردم از مدیران شهری می‌خواهند، امری اجتناب‌ناپذیر است. تا زمانی که مدیران شهری در کمترین فاصله با شهروندان قرار نگیرند، با جزییات مشکلات و نوع نگاه شهروندان نسبت به چالش‌های شهری آشنا نخواهند شد. به طورمعمول مدیران شهری به حل مشکلات فیزیکی شهر فکر می‌کنند؛ فارغ از اینکه شهر به ‌واسطه زیست شهروندان موجودی زنده است و فهم و درک از مشکلات واقعی شهر نیازمند درک روح شهر و روح مطالبات شهروندان است.

اگر مشارکت اجتماعی نباشد

 فقدان مشارکت اجتماعی در امور مدنی باعث رشد کرختی‌های فیزیکی در شهرها می‌شود.  شهروندان محلی برای آرامش خانواده‌های خود را مطالبه می‌کنند اما مدیران شهری سازه‌های بتونی را به بهانه لزوم عبور از ابر چالش‌هایی مانند ترافیک اجرایی می‌کنند. از این‌رو در نظر گرفتن خواست مردم در سیاست‌گذاری‌های ریز و درشت موجب رضایت بیشتر شهروندان از محیط محلات می‌شود. رضایتی که عِرق بیشتری نسبت به محله ایجاد کرده و موجب رشد مشارکت‌های مردمی در محلات می‌شود.

جامعه نیازمند انسجام ارگانیک است

امان‌الله قرایی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با سایت شورایاراران در خصوص توجه مدیران شهری به افزایش مشارکت اجتماعی در محلات گفت: هر جامعه پویایی دارای انسجام ارگانیک  است. در یک جامعه باید اعضا و جوارح با یکدیگر در ارتباط باشند تا همانند بدن انسان هر دردی  در بدن ایجاد شد، سایر اعضا نیز از آن باخبر شوند.

مشارکت اجتماعی اساس توسعه‌یافتگی است

 این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از جامعه شناسان  به مشارکت اجتماعی و شرکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها اشاره دارند. از دیدگاه «ون سیس لیتر»، صاحب‌نظر علم مدیریت، بهترین نوع مدیریت، سیستم مشارکتی است. در این معنا که نظر مردم در امور مختلف مورد سنجش قرار می‌گیرد و برای اجرا به مدیران منتقل می‌شود. این سیستم کاملا به مدیریت از پایین به بالا تأکید دارد؛ ازاین‌رو مشارکت اجتماعی اساس توسعه‌یافتگی است.

مسئولیت‌پذیری مردم در توسعه اجتماعی

قرایی مقدم تأکید کرد: فقدان مشارکت دادن مردم در توسعه  موجب می‌شود که مردم حق خود را حتی در توسعه محل زندگی‌شان هم در نظر نداشته باشند و تبدیل به شهروند فاقد توانایی پذیرش مسئولیت در جامعه  می‌شوند. هر تصمیمی برای توسعه محلات بدون مشارکت  مردم باشد، هرچند هم مبارک اما مورد تائید قرار نمی‌گیرد. تمامی شکست‌ها در جوامع مختلف درنتیجه عدم مشارکت مردم در امور تصمیم‌گیری است.

ریشه عدم مشارکت‌پذیری

 این جامعه‌شناس بیان کرد: فقدان مشارکت مردم در توسعه محلات به درون خانواده‌ها باز می‌گردد. زمانی که در خانواده اجازه اظهارنظر به فرزندان داده نمی‌شود، حس مسئولیت‌پذیری  نسبت به محل زیست از بین می‌رود. جامعه‌ای که شهروندان آن فاقد قدرت مشارکت و پیگیری باشند، به جامعه‌ای متملق تبدیل می‌شود.

شورا تنها راه افزایش مشارکت اجتماعی

  قرایی مقدم ادامه داد: پژوهشگران ضعف توسعه در ایران را  در عدم مشارکت مردمی دانسته و درنتیجه تلاش شده به مشارکت مردم در عرصه های مختلف دامن زده شود. ازاین‌رو در ابتدای مسیر به تشکیل شورای دانش آموزان از درون مدارس روی آوردند و در محله بعد با وجود برخی مخالفت‌ها شورای شهرها نیز تشکیل شد و نکته مثبت در این میان البته تشکیل شورایاری‌ها بود.

شوراها و نمایندگان واقعی مردم

این استاد دانشگاه اظهار داشت: هرچند برخی درصدد هستند با توسعه قدرت شورایاری‌ها به افزایش مشارکت اجتماعی مردم در محلات کمک کنند اما تا زمانی که شورایاران فاقد قدرت اثرگذاری از سوی مردم باشند، نماینده واقعی مردم در محلات محسوب نمی‌شوند. زمانی که مشارکت مردم در انتخابات شورایاری‌ها افزایش یابد، بر تمایل مردم به تصمیم‌گیری برای محلات افزوده خواهد شد.

انتخاب شهرداران محلات توسط مردم

این جامعه‌شناس در پایان گفت: ازجمله مواردی که موجب افزایش سطح مشارکت مردم در محلات می‌شود، انتخاب شهردار نواحی و محلات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط اهالی محل است. در واقع افزایش مشارکت در محلات با افزایش اختیارات شورایاری ها تقویت خواهد شد.


 
کد مطلب : ۴۰۰۶