زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
مشروح گزارش رئيس ستاد هماهنگي شوراياري‌هاي تهران در جلسه علني شوراي شهر
به امید تحکیم و تثبیت جایگاه قانونی شورایاری
اعضاي شوراي شهر درباره روند رو به رشد نهاد شوراياران چه گفتند؟
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۵
Share/Save/Bookmark
۰
به امید تحکیم و تثبیت جایگاه قانونی شورایاری
صبح امروز سیصد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران برگزار شد. مهم ترین موضوع مطرح شده در جلسه امروز، صحبت‌های مرتضی طلایی، رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها بود که به گزارش عملکرد شورایاری دوره چهارم از اغاز تا امروز اختصاص داشت. رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها دراین باره گفت: «شورایاری نهادی مردمی است که با مشارکت آگاهانه، تجربه مردم سالاری را در مقیاس محله ای با بهره گیری از توانایی های مردمی اجرایی می کند.»
به گزارش خبرنگار ستاد هماهنگی شورایاری‌ها، مرتضی طلایی در مقدمه گزارش خود به معرفی ستاد هماهنگی شورایاری پرداخت و گفت: «ستاد هماهنگی شورایاری‌ها با حضور 5 نماینده از اعضای شورای شهر، تعهد حمایتی و هدایتی عرصه‌ مدیریت شهری را به عهده گرفته‌اند و مسئول نظارت بر عملکرد یکی از پهنه‌های کلانشهر تهران شده‌اند تا به عنوان سازمانی برای توانمندسازی شورایاری‌ها در راستای حمایت و ایجاد هماهنگی بر هم سو بودن برنامه‌ها نظارت کنند.»

ماموریت‌های ستاد هماهنگی
رئیس ستاد هماهنگی شورایاری در جلسه امروز شورای شهر از مامویت‌های ستاد اینگونه روایت کرد: «بهبود مستمر عملکرد شورایاری‌ها، ایجاد و گسترش نظام ارتباطی شورایاران با شهروندان و دیگر سازمان ها و نهادها، هماهنگی میان شورایاری محله‌ها در برنامه ریزی های مشترک و ایجاد شبکه همکاری های محلی و منطقه ای، ارتقای سطح دانش شهری شورایارانانعکاس فعالیت ها و اقدامات شورایاران در سطح جامعه، تسهیل در انجام وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر تهران با بهره گیری از ظرفیت های شورایاران،جلب و گسترش مشارکت شهروندان و آموزش حقوق و تکالیف شهروندی از طریق شورایاران و ایجاد شبکه منسجم و یکپارچه شورایاری ها از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان است.»

مرتضی طلایی در ادامه ستاد هماهنگی شورایاری ها را سازمانی برای ارتقای کیفیت مدیریت شهری از طریق تسهیل در گسترش مشارکت شهروندان با محوریت شورایاری ها دانست و  از استراتژی‌های سازمان اینگونه روایت کرد: «معرفی و هویت‌بخشی به شورایاران، توسعه و شکوفایی مشارکت مدنی،کارآمدی و نقش آفرینی، پیشگامی و پیشتازی، سرآمدی، افتخارآفرینی، الگوسازی و مدل آفرینی مهم ترین استراتژی های ستاد هماهنگی شورایاری به شمار می‌رود. »

هدف عملیاتی ستاد در شورا
طلایی به اهداف عملیاتی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها اشاره کرد و افزود: «هویت بخشی به جایگاه، کارکرد و منزلت شورایاری‌ها، افزایش کار آمدی و اثربخشی شورایاری‌ها، استفاده از ظرفیت و همکاری اعضای شورا در پیگیری و حل امور شورایاری‌ها، شفافیت در برنامه‌ها و عملکرد‌ها، عمل به قوانین، مقررات و آئین نامه های مرتبط با کار شورایاری‌ها،حل مسأله محور مشکلات شورایاران بجای کلّی گویی و نگاه تزئینی و تشریفاتی به کار شورایاری‌ها، استفاده از ظرفیت خود شورایاری در حل مسائل و حوزه ستاد، رفع مشکلات و آسیب‌های موجود و قبلی شورایاری،تقویت بنیه
ستاد هماهنگی شورایاری ها با حضور 5 نماینده از اعضای شورای شهر، تعهد حمایتی و هدایتی عرصه‌ مدیریت شهری را به عهده گرفته اند و مسئول نظارت بر عملکرد یکی از پهنه‌های کلان شهر تهران شده‌اند تا به عنوان سازمانی برای توانمندسازی شورایاری‌ها در راستای حمایت و ایجاد هماهنگی بر هم سو بودن برنامه‌ها نظارت کنند.
علمی و فعالیت‌های ستاد با استفاده از ظرفیت های تخصصی و داده‌های پژوهشی،پاسخگویی منظم و مستمر به شورایاری ها و  اعضای شورای شهر، تعامل و همکاری بیشتر با نهاد ها و سازمان‌های مرتبط مدیریت شهری، عدم اکتفا به گزارش‌های مکتوب سازمانی و اصالت قائل شدن برای نظارت‌ها و بازدید‌های میدانی مهم ترین اهداف عملیاتی ماست که به بیشتر آن‌ها رسیده‌ایم.»

نقطه اوج انتخابات در دوره چهارم
رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران با اشاره به برگزاری نخستین دوره انتخابات شورایاری‌ها در سال 1378 در 87 محله تهران و برگزاری این انتخابات در سال 1384 در 371 محله کلانشهر تهران گفت: « انتخابات شورایاری‌ها در سومین دوره در سال 87 در تمامی 374 محله شهر تهران با هدف ارتقا مدیریت محلی برگزار شد اما نقطه اوج شورایاری‌ها را می‌توان دوره چهارم در سال 93 دانست که این نهاد ضمن تثبیت جایگاه خود توانست مشارکت حداکثری شهروندان را جلب نماید.»

با دستورالعمل پیش می‌رویم...
طلایی تصریح کرد: « برای تسهیل فعالیت‌های این نهاد؛ آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و تفاهم نامه‌های همکاری با سازمان‌های مختلف تدوین شده که از مهم ترین این تفاهم نامه ها و دستورالعمل‌ها می توان به تدوین آیین نامه داخلی شورایاری ها/ هیات امنای محلات، بازنگری و اصلاح آیین نامه شیوه برگزاری انتخابات هیات رئیسه مناطق، تهیه پیش نویس اساسنامه مجمع مشورتی بانوان، تدوین و تصویب دستورالعمل مدیریت و عضویت در شبکه های اجتماعی شورایاری ها  و هیات امنای محلات و ... اشاره کرد. »
رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها برگزاری مراسم توجیهی شورایاران را به منظور آشنایی شورایاران و هیات امنای محلات با یکدیگر  بیان کرد و در ادامه گفت: « مراسم توجیهی به صورت منطقه ای برای رسیدن به این اهداف انجام شد. »

گام به گام در آموزش شورایاران
نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم اموزش شورایاران از فرآیند اموزشی ستاد در دوره چهارم اینگونه تعریف کرد: « ابتدا نیازسنجی آموزشی و بررسی میزان دانش و مهارت شورایاران در رابطه با اهداف نهایی فعالیت شورایاری‌ها  انجام گرفت و پس از این نیازسنجی گامی اساسی در جهت تدوین نظام جامع آموزش شورایاری ها و برنامه ریزی بلندمدت ،  میان مدت و کوتاه مدت برای دوره چهارساله چهارم شورایاری ها و هیات امنای محلات برداشته شد. گام بعدی ایجاد کمیته آموزش و پژوهش بود و گام بعد بررسی و ارزیابی مراکز آموزشی جهت استفاده بهینه. »طلایی  برگزاری جلسات متعدد درون و برون سازمانی به منظور مذاکره و طراحی برنامه عملیاتی آموزش و انتخاب موسسه و مدرسان مورد نظر را گامی بزرگ در جهت اموزش به شورایاران دانشت و د رادامه تصریح کرد: « تحلیل اطلاعات دریافتی و تنظیم برنامه عملیات، برگزاری جلسات معارفه به منظور ارزیابی اساتید و برگزاری جلسات آموزشی ویژه کارکنان گام نهایی برای رسیدن به هدف یعنی اموزش شورایاران بود. »

رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در ادامه از همایش هایی که با هدف توانمند سازی شورایاران انجام شد سخن به میان آورد و گفت: « از فروردین ماه امسال تا شهریور ماه چیزی حدود 10 
رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌های شهر تهران با اشاره به برگزاری نخستین دوره انتخابات شورایاری‌ها در سال 1378 در 87 محله تهران و برگزاری این انتخابات در سال 1384 در 371 محله کلانشهر تهران گفت: « انتخابات شورایاری‌ها در سومین دوره در سال 87 در تمامی 374 محله شهر تهران با هدف ارتقا مدیریت محلی برگزار شد اما نقطه اوج شورایاری‌ها را می‌توان دوره چهارم در سال 93 دانست که این نهاد ضمن تثبیت جایگاه خود توانست مشارکت حداکثری شهروندان را جلب نماید.»
همایش اموزشی برای شورایاران برگزار شده که از مهم ترین این همایش ها می توان به نشست آموزشی کارکنان ستاد (آشنایی با آسیب های اجتماعی) با همکاری بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی اشاره کرد. »

تفاهم نامه به منظور استفاده از تمام ظرفیت‌ها
طلایی در ادامه به تفاهم نامه هایی که ستاد هماهنگی شورایاری با نهادها امضا کرده است اشاره کرد و افزود: « به منظور استفاده موثر از ظرفیت های سازمان ها ونهادهای مختلف در امر مدیریت شهری، توسعه آن و نهادینه سازی مدیریت شهری با رویکرد محله محوری و استفاده از پتاسیل شورایان و هیات امناء دوره چهارم در سطح محلات، تفاهم نامه هایی میان ستاد و نهاد های مذکور منعقد گردید.  او از مهم ترین این تفاهم نامه ها اینگونه می گوید: « تفاهم نامه انتخاب نمایندگان مدیران مدارس عضو در هیات امنای محلات، تفاهم نامه انتخاب نمایندگان ائمه جماعات عضو در هیات امنای محلات، تفاهم نامه انتخاب نمایندگان فرماندهان بسیج عضو در هیات امنای محلات، تفاهم نامه انتخاب نمایندگان سازمان های مردم نهاد  و خیریه های عضو در هیات امنای محلات، تفاهم نامه انتخاب نمایندگان هیئات مذهبی عضو در هیات امنای محلات، تفاهم نامه همکاری با شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع برق تهران بزرگ، تفاهم نامه همکاری با اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، تفاهم نامه همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و تفاهم نامه همکاری با سازمان زیباسازی شهر از مهم ترین تفاهم نامه ها به شمار می رود. »

کانال تلگرامی در ستاد
رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها در ادامه صحبت هایش از  بهبود شبکه اطلاع رسانی و ارتباطات سخن به میان آورد و افزود: «ارتقای سایت اطلاع‌رسانی، ایجاد کانال تلگرامی و  ارتقای سامانه پیام‌رسانی فعالیت‌هایی بود که سبب بهبود شبکه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها شد.»

شورایارانی که ماهنامه دارند...
نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها طراحی، چاپ ، نشر و توزیع نشریه شورایاران را یکی از مهم‌ترین فعالیت های ستاد عنوان کرد و ادامه داد: «تولید و انتشار 26 نسخه مجله الکترونیکی و انتشار در سایت و فضای مجازی به صورت هفتگی، ارتباط و تعامل با رسانه ها، مستندسازی، اطلاع‌رسانی در قالب پیامک و بولتن رسانه ای روزانه، توزیع نشریه شورایاران، ارتباط مستقیم تلفنی روزانه و برگزاری جلسات شورای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها را گامی بلند در جهت ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد هماهنگی به شورایاران بود.»
 
 وقتی مشکلات مسیر شورایاران بسیار است...
طلایی از مشکلات مسیر شورایاران هم صحبت کرد و گفت: « چالش‌ها و مشکلات ستاد از مشکلات شورایاران نشات می گیرد. به همین مهم ترین چالش های ما در ستاد هماهنگی شورایاری ها عبارتند از : چالش جایگاه قانونی و حقوقی شورایاری‌ها، چالش انتخابات شورایاری ها، شرایط کاندیدها، صلاحیت ها، مرجع برگزاری انتخابات، سکونت، محل،چالش چندگانگی نگاه شورا و نوع تعاملات اداری به شورایاری ها که باعث چندگانگی مراجعه و عملکرد شورایاری ها و نوع تعاملات آنها با شورا می شود، چالش تداخل و تزاحم برخی آئین نامه ها، دستورالعمل‌ها، چالش تداخل شورایاری ها و موضوع مدیریت محله،چالش مقاومت در برابر برخی تغییرات، اصلاحات و جراحی هایی که بنا به تجارب دو دهه اخیر باید اجرا شود  و چالش عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری که در پیگیری امور شورایاری ها اختلال ایجاد
نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری ها طراحی، چاپ ، نشر و توزیع نشریه شورایاران را یکی از مهم ترین فعالیت های ستاد عنوان کرد و ادامه داد: « تولید و انتشار 26 نسخه مجله الکترونیکی و انتشار در سایت و فضای مجازی به صورت هفتگی، ارتباط و تعامل با رسانه ها، مستند سازی، اطلاع رسانی در قالب پیامک و بولتن رسانه ای روزانه، توزیع نشریه شورایاران، ارتباط مستقیم تلفنی روزانه وبرگزاری جلسات شورای روابط عمومی و اطلاع‌رسانی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها را گامی بلند درجهت ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی به شورایاران بود. »
می کند.»
 
نایب رییس ستاد هماهنگی شورایاری پس از مطرح کردن چالش از انتظارات و پیسنهاداتی گفت که سبب از بین رفتن این چالش ها خواهد شد. طلایی در ادامه گفت: « توجه بیشتر، عمیق تر و همه جانبه تر شورای اسلامی شهر تهران به موضوع شورایاری‌ا در همه ابعاد آن مهم ترین انتظار ماست. اقدام موثر شورای اسلامی شهر تهران و شورای عالی استانها در تعامل با مجلس و دولت برای تحکیم و تثبیت جایگاه قانونی شورایاری خواسته دیگر ما برای ثبیت جایگاه شورایارن است. ورود دقیق و همه جانبه شورای اسلامی شهر تهران به اصلاح اثربخش و مطلوب اساسنامه شورایاری ها با تکیه بر تجارب بدست آمده و مباحث کارشناسی از دیگر انتظارت ما به شمار می رود. »
 
اعتبار محدود است...
طلایی از دیگر انتظارت ستاد هماهنگی‌ها اینگونه گفت: «پیگیری تا حل قطعی برخی مشکلات و مسائل شورایاری‌ها که در مباحث صحن علنی شورا توسط شورایاری‌ها بیان شده است از شهرداری و دیگر دستگاه های ذیربط خواسته و انتظار دیگر ماست.»
مرتضی طلایی در پایان به بودجه 7 میلیارد تومانی ستاد شورایاری‌ها در سال 1395 اشاره کرد و افزود: «این بودجه در سال 95 در پنج فصل به ستاد شورایاری‌ها اختصاص داده شد که تاکنون چهار میلیارد از آن در دست اقدام است. این در حالیست که اعتباراتی که در اختیار ستاد شورایاری‌ها قرار داده شده بسیار محدود است و به عنوان یکی از چالش‌های شورایاری‌ها در سطح شهر تهران محسوب می‌شود.»
 
واكنش‌ها به يك گزارش
پس از پایان گرفتن صحبت های نایب رئیس شورا، الهه راستگو با تشکر از فعالیت های ستاد هماهنگی شورایاری‌ها گفت: «متاسفانه آنچه که باید درخصوص شورایاران انجام می شده، انجام نشده و من انتظار دارم این اقدادمات در خصوص سمن‌ها صورت بگیرد.»

مجتبی شاکری هم پس از صحبت های مرتضی طلایی به چالش های مطرح شده اشاره کرد و گفت: « اگر چالش ها شناسایی شده است باید طرح آورد وگرنه مسئله حل نمی شود. باید به زبان قانون و ساختار و مصوبه انجام پذیرد و الان همه چالش هایی که مطرح شد گردنه های مهمی است.»

محسن سرخو پس از صحبت های شاکری تصریح کرد: «اگر ارایه گزارش ها به صورت مکتوب در همه گزارش‌ها روال شود، خوب است. بحث افزودن افراد انتصابی هیات امنا به افراد انتخابی شورایاران مسئله است. تقاضای من این است که اگر نیاز به مصوبه دارد، بیاید و در شورا مطرح شود. اگر این موضوع برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود بسیار مناسب است.»

احمد دنیا مالی به مثبت بودن حرکت ستاد شورایاری با تمام مشکلات اشاره کرد و گفت: «علی رغم تمام مشکلات به نظر می آید حرکت خوبی در حال انجام است‌. گلایه بیشتر شورایاران از عدم پیگیری مسائل مطروحه شورایاران توسط ما به عنوان اعضای شورای شهر است. تا خلاهای قانونی حل نشود همچنان دچار مشکل هستیم.»

شجاع پوریان مشکلات شورایاری ها را به دلیل حقوقی نبودن این نهاد دانست و ادامه داد: « کارهای خوبی برای تثبیت این نهاد نوپا صورت گرفته است. باید بگویم مشکلات موجود برای شورایاران به خاطر حقوقی نبودن این نهاد و شکلات مربوط به سرای محلات است.»

یکی دیگر از اعضای شورای شهر که پس از صحبت های مرتضی طلایی به اظهار نظر درباره شورایاری ها پرداخت محمد سالاری بود. او گفت: «روزی که تصمیم بر ایجاد نهاد شورایاری‌ها شد گسترش نظارت شورای شهر بواسطه حضور شورایاران بود. اما ما چقدر از نظرات شورایاران استفاده می‌کنیم. سوال من این است که با توجه به سرمایه‌گذاری شده است، نتیجه گیری مطلوب هم صورت گرفته است. درخصوص مسئولیت‌های شهروندان چه اقداماتی صورت گرفته است! باید اهداف کاربردی شوند تا بتوانیم از آن به عنوان مدلی در کل کشور استفاده شود.»
کد مطلب : ۳۹۴