زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
معاون شهردار تهران:
بودجه سال 96 شهرداری تهران پایان دی ماه تقدیم شورای شهر می شود
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۲
Share/Save/Bookmark
۰
معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با اشاره به اینکه هر سال برابر قانون شهرداری ملزم است تا آخر دی ماه، بودجه سال بعد شهرداری تهران را تقدیم شورای اسلامی شهر تهران کند، افزود: این کار هر سال اتفاق افتاده است و امسال نیز روال کار بر همین است.
ناصر امانی با تاکید براینکه طی این دوره 10ساله مدیریت شهری در تهران همیشه لایحه بودجه برابر قانون در اواخر دی ماه تقدیم شورای شهر شده است، گفت: امسال هم بودجه سال 96 شهرداری تهران قبل از پایان دی ماه تقدیم شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد.

معاون شهردار تهران با اشاره به سیاست های بودجه ای سال 96 که در جلسه هفته گذشته شورای شهر به تصویب رسید، گفت: زمینه و بستر آماده است که بتوانیم به موقع لایحه بودجه را تقدیم شورای شهر کنیم.
به گفته معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران لایحه بودجه در سه بخش راهبردهای اساسی در سال 96، لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 و پیوست‌ها و سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 96 ارائه می شود.

امانی با تاکید بر اینکه بودجه سال 96 بر اساس دستورالعمل ها و شرایط موجود باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: در بودجه ریزی بودجه سال 96 ، تلاش می شود با نگاهی واقع گرایانه ردیف های درآمدی مطرح و پیشنهادات به نحوی ارائه شود که در تحقق آن هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشد.

منبع: ایسنا 
کد مطلب : ۳۸۸