ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
درخواست علی اعطا عضو و سخنگو شورای اسلامی شهر تهران از هیات رییسه شورایاری محلات مناطق ۲۲ گانه
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۶
Share/Save/Bookmark
۰
درخواست علی اعطا عضو و سخنگو شورای اسلامی شهر تهران از هیات رییسه شورایاری محلات مناطق ۲۲ گانه
بررسی میدانی در خصوص درج عنوان مقدس شهید بر روی تابلوهای معابر
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها پیرو درج اخباری مبنی بر حذف واژه مقدس شهید از تابلوهای معابر شهر تهران در رسانه ها و شبکه های اجتماعی؛ کمیته ویژه بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا ذیل کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شده است تا اطلاعات دقیقی درباره ابعاد مختلف موضوع صحت و سقم اخبار منتشر شده توسط این کمیته تهیه و به شورا ارائه شود.

 در همین راستا این کمیته با ارسال نامه ای از شورایاران محلات در خواست کرده تا با بررسی میدانی در خصوص درج عنوان مقدس شهید بر روی تابلوهای معابر اطمینان حاصل نمایند و فهرست معابری که عنوان  شهید بر روی تابلوی آنها درج نشده یا محو و حذف شده را براساس فرم تهیه شده این کمیته تا ۱۵شهریور ماه با امضای اعضای هیات رییسه تهیه و به کمیته ویژه بررسی موضوع تابلوهای مزین به نام شهدا یا دبیرخانه ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران ارسال کنند

 
                 
کاربرگ وضعیت تابلوهای معابر فاقد عنوان شهید منطقه .... محله ................. شهر تهران  
 
                 
ردیف ناحیه نام معبر اصلی نام معبر فرعی کدامیک از تابلوهای معبر فاقد عنوان «شهید» بوده است آیا تابلو اصلاح شده است  
بلی خیر تاریخ اصلاح تابلو  
1       پرچمی   دیوارکوب         
2       پرچمی   دیوارکوب         
3       پرچمی   دیوارکوب         
4       پرچمی   دیوارکوب         
5       پرچمی  دیوارکوب        
6       پرچمی  دیوارکوب         
7       پرچمی    دیوارکوب         
8       پرچمی    دیوارکوب        
9       پرچمی    دیوارکوب         
10       پرچمی    دیوارکوب         
11       پرچمی    دیوارکوب         
12       پرچمی   دیوارکوب         
13       پرچمی    دیوارکوب         
14       پرچمی    دیوارکوب         
15       پرچمی    دیوارکوب         
16       پرچمی    دیوارکوب         
17       پرچمی    دیوارکوب         
18       پرچمی    دیوارکوب         
19       پرچمی   دیوارکوب         
20       پرچمی    دیوارکوب         
21       پرچمی    دیوارکوب         
22       پرچمی    دیوارکوب         
23       پرچمی    دیوارکوب         
24       پرچمی    دیوارکوب         
25       پرچمی    دیوارکوب         
                 
                 
    عضو هیأت رئیسه شورایاری محله عضو هیأت رئیسه شورایاری محله عضو هیأت رئیسه شورایاری محله    
     
 
 
 
کد مطلب : ۳۸۷۶