ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
آیین نامه و جدول زمانبندی انتخابات هیأت رئیسه شورایاری محلات شهر تهران اعلام شد
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۸
Share/Save/Bookmark
۱۹
آیین نامه و جدول زمانبندی انتخابات هیأت رئیسه شورایاری محلات شهر تهران اعلام شد
آیین نامه و جدول زمانبندی انتخابات هیأت رئیسه شورایاری محلات شهرتهران (دوره پنجم) شهریورماه 98 جهت اطلاع شورایاران اعلام شد.
" آیین نامه انتخاب هیأت رئیسه پنجمین دوره شورایاری محلات شهر تهران"
 
 
با استناد به ماده 13 مصوبه تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران، آیین‌نامه اجرایی انتخاب دبیر، جانشین دبیر و منشی
شورایاری محله به شرح ذیل تدوین و به مرحله اجرا در می‌آید:
 
ماده :1 به منظور انتخاب هیأت رئیسه یاد شده دعوت به جلسه بر اساس زمانبندی تعیین شده توسط ستاد هماهنگی
شورایاری‌ها به صورت کتبی انجام و انتخابات با حضور نماینده ستاد به عنوان ناظر انجام خواهد شد.
ماده :2 اعضای هیأت رئیسه شورایاری هر محله )دبیر، جانشین دبیر و منشی( فقط از بین اعضای اصلی شورایاری و با رأی مخفی و به مدت یکسال انتخاب می‌شوند.
 
 • ماده 3 شرایط داوطلبان هیأت رئیسه:
 
 1. کلیه داوطلبان در هیأت رئیسه الزاماً باید ساکن محله باشد.
  داوطلبان عضویت در هیأت رئیسه باید آشنایی کافی به امور دفتری اداری و رایانه‌ای داشته باشند.
  نداشتن پرونده تخلف انضباطی در ستاد.
تبصره: چنانچه مغایرت هریک از شرایط فوق پس از انتخابات به اثبات برسد انتخاب عضو کان لم یکن تلقی، و عضو
دیگری بر اساس آیین‌نامه برای هیأت رئیسه انتخاب خواهد شد.
 
 • ماده 4 نحوه برگزاری انتخابات:
 
 1. جلسه انتخاب هیأت رئیسه با حضور حداقل 7 نفر عضو اصلی رسمیت می‌یابد.
تبصره : اعضای علی البدل حق رأی در انتخابات هیات رئیسه ندارند.
 1.  هر کاندیدا باید حداقل 5 رأی مثبت برای عضویت در هیأت رئیسه کسب کند.
   به منظور ایجاد شرایط مساعد برای همکاری بیشتر، ابتدا رأی گیری برای مسئولیت دبیر انجام شده و سپس
به ترتیب برای بقیه مسئولیت ها )جانشین دبیر و منشی( ثبت نام و اخذ رأی خواهد شد.
 1.  حضور داوطلبان مسئولیت در جلسه اخذ رأی الزامی است.
   در صورت اخذ آرای مساوی، برای بار اول در همان جلسه پس از تنفس مجدداً رأی گیری خواهد شد.
   در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه انتخاب و یا عدم توافق در انتخاب هیات رئیسه، ستاد هماهنگی ظرف
مدت حداکثر 10 روز پس از پایان مرحله اول، انتخابات مجدد برگزار نماید.
 1.  در صورتی که برای بار دوم نیز جلسه به حد نصاب نرسد و یا توافق حاصل نگردد ستاد نسبت به اقدامات
اجرایی اقدام خواهد کرد.
ماده :5 رأی‌گیری با برگه‌های ممهور به مهر ستاد هماهنگی شورایاری‌ها و به صورت مخفی انجام خواهد شد.
تبصره: هر گونه اعمال نفوذ، تهدید، تطمیع برای جلب رأی افراد خلاف و در صورت احراز ستاد هماهنگی برابر آیین‌نامه
انضباطی اقدام خواهند نمود.
ماده :6 صورت جلسه انتخاب هیأت رئیسه باید بدون قلم خوردگی بوده و مخدوش نباشد .این صورت جلسه در 3 نسخه
تنظیم و پس از امضای اعضای اصلی حاضر در جلسه و مسئولان ستاد هماهنگی، یک نسخه در سوابق دفتر شورایاری
محله و یک نسخه از طریق ستاد هماهنگی به شهرداری منطقه مربوطه و نسخه اصلی در ستاد هماهنگی بایگانی می‌شود.
تبصره: ظرف مدت یک هفته از پایان انتخابات، احکام هیات رئیسه شورایاری محله از سوی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
صادر می‌شود.
ماده :7 پس از انتخاب هیأت رئیسه، مهر شورایاری، دفاتر ثبت صورت جلسه و سایر موارد تحویل دبیر محله خواهد شد.
ماده :8 شیوه نامه اجرایی این آیین‌نامه توسط ستاد هماهنگی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده :9 کلیه آیین‌نامه‌های انتخاب هیأت رئیسه شورایاری محله که پیش از این ملاک عمل بود ملغی می‌شود.
 
این آیین نامه در 9 ماده، 10 بند و 4 تبصره در تاریخ 1398/06/09 به تصویب اعضای ستاد هماهنگی شورایاری‌ها رسید.
 
جدول زمانبندی انتخابات هیئت رئیسه شورایاری محلات شهر تهران (دوره پنجم)
 سال اول- شهریور ماه 1398
ردیف روز تاریخ منطقه تعداد محله محله ساعت
1 سه شنبه 98/06/12 19 13 1-شریعتی شمالی 2-اسماعیل آباد 3-بهمنیار 4-خانی آبادجنوبی 5-خانی آبادشمالی 6-عبدل آباد 10 الی 11
1-دولتخواه جنوبی 2-دولتخواه شمالی 3-شریعتی جنوبی 4- نعمت آباد 5-شهید کاظمی 11 الی 12
1- خانی آباد نو 2- شکوفه 13:30 الی 14:30
10 10 1-هاشمی 2-امام خمینی 3-سلسبیل 4-سلیمانی
1-مرتضوی 2-کارون 3-هفت چنار 4-بریانک  5-زنجان 6 -جی 14:30 الی 15:30
3 12 1-اختیاریه(رستم آباد) 2-امانیه 3-آرارات 4-داوودیه 5-صدر 6-دروس 15:30 الی 16:30
1-قبا 2-قلهک 3-کاووسیه 4-ونک 5-زرگنده 6-سیدخندان 16:30 الی 17:30
2 چهارشنبه 98/06/13 16 1 1- باغ آذری 10 الی 11
11 17 1-جمهوری 2-حر 3-حشمت الدوله 4-راه آهن 5-انقلاب  6-شیخ هادی 10 الی 11
1-فروزش 2-قلمستان 3-مخصوص 4-منیریه 5-هلال احمر 6-اسکندری 11 الی 12
1- عباسی 2- امیریه 3- انبارنفت 4- آگاهی 5- سلامت 13:30 الی 14:30
21 13 1- شهرک فرهنگیان
1-شهرک استقلال2- باشگاه نفت3- پاسداران4- تهرانسر غربی5- چیتگر جنوبی6- چیتگر شمالی 14:30 الی 15:30
1-شهرک دریا 2-غزالی 3-ورد آورد 4-شهرک دانشگاه 5-شهرک شهرداری 6-ویلاشهر 15:30 الی 16:30
3 پنج شنبه 98/06/14 6 14 1-فاطمی 2-کشاورز 3-بهجت آباد 4-جمالزاده 5-جهاد 6-وصال شیرازی 10 الی 11
1-سنایی 2-نظامی گنجوی 3-والفجر 4-ولی عصر 5-یوسف آباد 6-امیرآباد 11 الی 12
1- ساعی 2- ایرانشهر 13:30 الی 14:30
12 14 1-امام زاده یحیی 2-آبشار 3-بازار 4-بهارستان
1-سنگلج 2-فردوسی 3-قیام 4-کوثر 5-هرندی 6- سیروس 14:30 الی 15:30
1- ایران 2- دروازه شمیران 3- تختی 4- پامنار 15:30 الی 16:30
9 9 1-استاد معین 2-امامزاده عبدالله
1-شهید دستغیب 2-فتح 3-مهرآباد جنوبی 4- شمشیری 5- سرآسیاب مهرآباد 6- دکتر هوشیار 16:30 الی 17:30
4 شنبه 98/06/16 15 20 1-ابوذر 2-اتابک 3-افسریه جنوبی 4-افسریه شمالی 5-خاور شهر6- کیانشهر جنوبی 10 الی 11
1-شوش 2-شهید برجردی 3-طیب 4-مسعودیه 5- والفجر، اسلام آباد 11 الی 12
1-مشیریه 2-مطهری 3-مظاهری 4-مینابی 5- رضویه 6- کیانشهر شمالی 13:30 الی 14:30
1-ولیعصر (بی سیم) 2-هاشم آباد 14:30 الی 15:30
7 14 1- گرگان 2- خواجه نظام الملک 3- نیلوفر 4- دبستان
1-ارامنه 2-امجدیه 3-بهار 4-حشمتیه 5-خواجه نصیر 6-نظام آباد  15:30 الی 16:30
1-سهروردی-باغ صبا 2-شاهد 3-عباس آباد 4-کاج 16:30 الی 17:30
5 یکشنبه 98/06/17 16 8 1-بعثت 2-تختی 3- خزانه 4- جوادیه 10 الی 11
1-علی آباد شمالی و نازی آباد شرقی 2-علی آباد جنوبی 3-نازی آباد  4-یاخچی آباد 11 الی 12
6 شنبه 98/06/23 22 12 1-دهکده المپیک 2-زیبا دشت 3-سرو آزاد 4-شریف 5-شهید باقری 6-صدرا 10 الی 11
1-قائم 2-کوهک 3-هوانیروز 4-آبشارتهران 5-دریاچه شهدای خلیج فارس  6-گلستان 11 الی 12
2 21 1-ایوانک 2-آسمان 3-بهرود 4-پرواز 5-پونک 6-توحید 13:30 الی 14:30
1-تهران ویلا 2-دریا 3-دریان نو 4-سپهر 5-ستارخان (برق آلستوم) 14:30 الی 15:30
1-سعادت آباد 2-شریف 3-شهر آرا  4-شهرک قدس  5-صادقیه 15:30 الی 16:30
1-طرشت  2-فرحزاد 3-کوی نصر(گیشا) 4-شهرک آزمایش  5- مرزداران 16:30 الی 17:30
7 یکشنبه 98/06/24 14 21 1-ابوذر 2-پرستار 3-تاکسیرانی 4-جوادیه 5-چهار صد دستگاه  6-دلگشا 10 الی 11
1-دولاب 2- نبی اکرم 3-شاهد 4-شاهین  5-شهدای گمنام 11 الی 12
1-صاحب الزمان 2-صد دستگاه 3-عارف 4-گذر پایین دولاب 5- سرآسیاب دولاب (آهنگران) 13:30 الی 14:30
1-مینا 2-حسین آباد دولاب(آهنگ غربی) 3-شکوفه 4-شیوا 14:30 الی 15:30
13 13 1-آشتیانی 2-امامت 3-پیروزی 4-حافظیه 5-دهقان 6-صفا 15:30 الی 16:30
1-شورا  2-شهید اسدی 3-قاسم آباد  4-نیروی هوایی 5-زاهد گیلانی 16:30 الی 17:30
8 دوشنبه 98/06/25 18 18 1-ولی عصر جنوبی 2-امام خمینی 3-بهداشت 4-تولیددارو 5-خلیج فارس شمالی 10 الی 11
1-خلیج فارس جنوبی 2-سعید آباد 3-شاد آباد 4-شمس آباد 5-شهید رجایی 11 الی 12
1-صاحب الزمان 2-صادقیه 3-فردوس 4-نوروز آباد 5-ولی عصر شمالی 13:30 الی 14:30
1-یافت آباد شمالی 2-یافت آباد جنوبی 3- 17 شهریور 14:30 الی 15:30
9 سه شنبه 98/06/26 4 20 1-اوقاف 2-پاسداران و ضرابخانه 3-تهرانپارس شرقی 4-جوادیه 5-حسین آباد و مبارک آباد 6- قاسم آباد و ده نارمک 10 الی 11
1-مجیدیه و شمس آباد 2- شمیران نو 3- شیان ولویزان و ولیعصر 4- علم و صنعت 5- قنات کوثر6- تهرانپارس غربی 11 الی 12
1-کاظم آباد 2-کوهسار 3-مهران 4-نارمک 5-کوهک 6- حکیمیه 13:30 الی 14:30
1- گلشن 2- مجیدآباد 14:30 الی 15:30
8 13  1- سبلان 2- کرمان 3- هفت حوض
1-تسلیحات 2-تهرانپارس 3-دردشت 4-زرکش 5-فدک 6-لشگر 15:30 الی 16:30
1-مجیدیه 2-مدائن 3-نارمک 4-وحیدیه 16:30 الی 17:30
10 چهارشنبه 98/06/27 20 20 1- 13 آبان  2-ابن بابویه- غیوری 3-تقی آباد 4-اقدسیه 5-جوانمرد قصاب 6-صفائیه 10 الی 11
1-حمزه آباد 2-علائین 3-دیلمان 4-سرتخت 5-شهادت 6-شیخ صدوق 11 الی 12
1-فیروزآبادی 2-شهید آوینی 3-هاشم آباد، نفرآباد 4-استخر 5- بهشتی  6-دولت آباد 13:30 الی 14:30
1- عباس آباد 2- منصوریه، منگل 14:30 الی 15:30
17 14 1-ابوذر شرقی 2-ابوذر غربی 3-امام سجاد 4-امام زاده حسن
1-جلیلی 2-ذهتابی 3-زمزم 4-گلچین 5- آذری 15:30 الی 16:30
1- یافت آباد 2- بلورسازی 3- وصفنارد 4- مقدم 5- باغ خزانه 16:30 الی 17:30
11 پنج شنبه 98/06/28 5 29 1-ارم 2-المهدی 3-باغ فیض 4-بهاران 5-بیمه 6-پرواز 10 الی 11
1-پونک جنوبی 2-پونک شمالی 3-جنت آباد جنوبی 4-جنت آباد مرکزی  5-حصارک  6-سازمان آب 11 الی 12
1- سازمان برنامه جنوبی2-شاهین 3-شهر زیبا 4-شهران جنوبی 5-شهران شمالی  6-کن 13:30 الی 14:30
1-مراد آباد 2-مهران 3-نفت 4-کوهسار 5-اباذر  6-اکباتان 14:30 الی 15:30
1- فردوس 2- اندیشه 3- جنت آباد شمالی 4- سازمان برنامه شمالی 15:30 الی 16:30
12 شنبه 98/06/30 1 27 1-اراج 2-ازگل 3- امام زاده قاسم 4-اوین 5-باغ فردوس 6-سوهانک 10 الی 11
1-جماران 2-چیذر 3-حصاربوعلی 4-حکمت 5-دارآباد 6-گلابدره 11 الی 12
1-گل ها 2-دربند 3-کاشانک 4-دزاشیب 5-زعفرانیه 6-هزارسنگ 13:30 الی 14:30
1-شهرک نفت 2-فرمانیه 3-قیطریه 4-تجریش 5-ولنجک 6-درکه 14:30 الی 15:30
1- نیاوران 2- محمودیه 3- محلاتی 15:30 الی 16:30
 
 
 
کد مطلب : ۳۸۱۱