احمد مسجد جامعی:
رقابت در مناطق جنوب تهران جدی تر است
تاریخ انتشار:
جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۷
Share/Save/Bookmark
۰
رقابت در مناطق جنوب تهران جدی تر است
احمد مسجد جامعی (رییس ستاد هماهنگی شورایاران) با اشاره به مشارکت گسترده مردم بیان کرد: من امروز توفیق داشتم که به شعبه های متعدد سر بزنم به خصوص در مناطق جنوبی تهران. در این بخش ها دیدم که مشارکت بسیار خوب بود. مردم پای صندوق های بودند و رقابت هم وجود داشت. از نکته های مهم این دوره از انتخابات، حضور زنان و جوانان بود.
به گزارش روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری ها احمد مسجد جامعی (رییس ستاد هماهنگی شورایاران) با اشاره به مشارکت گسترده مردم بیان کرد: من امروز توفیق داشتم که به شعبه های متعدد سر بزنم به خصوص در مناطق جنوبی تهران. در این بخش ها دیدم که مشارکت بسیار خوب بود. مردم پای صندوق های بودند و رقابت هم وجود داشت. از نکته های مهم این دوره از انتخابات، حضور زنان و جوانان بود.

او در خصوص رای اتوبوسی بیان کرد: رای اتوبوسی در دوره های قبل بود و در این دوره هم امکانش وجود دارد.
مسجدجامعی با اشاره به وجود رقابت جدی در انتخابات گفت: این رقابت در مناطق جنوبی تهران جدی تر است چرا که مهاجرنشینان در این محلات بیشتر هستند.

وی در رابطه با مشکلات تهران و حل آن ها اضافه کرد: شهر تهران دارای مشکلات اساسی و تاریخی است. کسانی که فکر می کردند به تنهایی می توانند مشکلات را حل کنند، راه به جایی نبردند. حل این مشکلات کار یک نهاد و یک سازمان نیست؛ حل این مشکلات نیازمند فکر است. خوشبختانه امروز نیاز به فکر کردن در افراد به وجود آمده است و این اتفاق خوبی است.
کد مطلب : ۳۷۰۰