ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
مدیریت شهری و مشارکت مسئولانه
پیروز حناچی- شهردار تهران
مساله انتخابات شورایاری‌ها و عدم مشارکت مردم
محمود میر لوحی- نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد هماهنگی شورایاری ها
قصه من و تهران
سینا رحیم پور- سردبیر ماهنامامه شورایاران
زندگی در جزئیات است
یه بهانه انتخابات شورایاری-سعید شریعتی
تاریخ انتشار:
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۹
Share/Save/Bookmark
۰
زندگی در جزئیات است
وقتی فردریک شوماخر بیانیه کوچک زیباست را در نقد اقتصاد های بزرگ قرن و فناوری های کلان و بزرگ در برابر توجه و توصیه به اقتصاد های کوچک و خرد به اصطلاح خود او "اقتصاد بودایی" نوشت. شاید این معنا را مد نظر نداشت که دموکراسی هم به عنوان یکی از فناوری های ساخته و پرداخته دست بشر و عقل انسانی برای اداره جامعه تابع همین اصل است تابع اصل کوچک زیباست. در حقیقت من در این یادداشت می خواهم از این اصطلاح وضع شده توسط فردریک شوماخر استفاده بکنم و به استقبال برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها شورای محلات در تهران بروم.

وقتی فردریک شوماخر بیانیه کوچک زیباست را در نقد اقتصاد های بزرگ قرن و فناوری های کلان و بزرگ در برابر توجه و توصیه به اقتصاد های کوچک و خرد به اصطلاح خود او "اقتصاد بودایی" نوشت. شاید این معنا را مد نظر نداشت که دموکراسی هم به عنوان یکی از فناوری های ساخته و پرداخته دست بشر و عقل انسانی برای اداره جامعه تابع همین اصل است تابع اصل کوچک زیباست. در حقیقت من در این یادداشت می خواهم از این اصطلاح وضع شده توسط فردریک شوماخر استفاده بکنم و به استقبال برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها شورای محلات در تهران بروم.
در همه نظام‌های مردم‌سالار از جمله نظام سیاسی ما مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه و تعیین سرنوشت خود از طریق تشکیل شوراها از جمله مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان و نهایتاً شوراهای محل و شورای عالی استان ها شکل می گیرد. آنچه که ایده کوچک زیباست را به بحث ما در رابطه با شوراها پیوند می‌دهد. تاکید و تمرکز در بحث اداره شورایی محلات شهر است.. شورایاری‌ها در واقع شورا هایی هستند که از ترکیب معتمدین و افراد مورد اعتماد محلات که با رای مستقیم شهروندان برای هر محله انتخاب می‌شوند و اداره محل و کمک و مشورت دادن به اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری را بر عهده دارند و نظرات شهروندان در محلات را مستقیماً اخذ و به استماع شوراهای بالادستی و مدیران شهری می رسانند، از این جهت مهم است که تغییرات در محل در پیش چشم مردم به سرعت خود را نمایان می‌کند و مردم نتیجه مشارکت خود را در بهبود زندگی در محلات به طور ملموس و عینی مشاهده می کنند. ضمن اینکه منتخبین آنها در دسترس آنها بیش از سایر منتخبین در شوراهای بالادستی قرار دارند و مردم می‌توانند نظرات خود را مستقیماً با آنان در میان بگذارند. اگرچه تجربه چهار دوره برگزاری و تشکیل شورایاری ها به سهم خود نتیجه قابل توجه داشته است، اما طبیعی است که به دلایل مختلف سیاسی و اجتماعی هنوز که هنوز است جایگاه شورایاری‌ها در نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی آنچنان که شایسته این نهاد هست برقرار نشده است. لذا تاکید و اصرار افرادی که به مشارکت مردم در سرنوشت خود و اداره جامعه از طریق مکانیزم های دموکراتیک علاقه‌مند هستند بر آن است که این نهاد هر چه بیشتر تقویت و افرادی در این نهاد  انتخاب شوند که بتوانند پیش از هرچیز جایگاه این نهاد را ارتقا ببخشند. ارتقاء جایگاه نهاد شورایاری‌ها به دو شکل ممکن است یک کارآمدی و اثربخشی و تأثیرگذاری منتخبین در شورایاری‌ها برای بهبود زندگی در محلات و منطقه ها از طریق پیگیری و به ثمر رساندن مطالبات شهروندان و کسانی که به منتخبان رای داده‌اند و دوم تلاش منتخبان برای تحکیم پایه ها و ارتقاء سطح اثرگذاری این نهاد در میان نهادهای بالادستی که شاید لازمه آن تشکیل اتحادیه شورایاری‌ها و مجلس بزرگ شورایاری‌ها باشد که از خلال آن بتوان به طرح ها و ایده ها و راهکارهای مناسب برای قانونی تر کردن و محکم کردن پایه‌های قانونی و ساختاری شورایاری‌ها در ساختار سیاسی کشور دست یافت. اصل یکصدم قانون اساسی شورای محل یکی از شوراهای به رسمیت شناخته شده است. ما در کنار شورای شهر شورای محل را نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار داده ایم. لذا راه برای تحکیم پایه‌های تشکیل شوراهای محل و اثرگذار بودن و داشتن ضمانت اجرایی تصمیمات شورای محل و شورایاری ها و البته تبدیل شورایاری‌ها به شورای محل باز است.
اکنون که پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها به همت اعضای شورای شهر تهران و همکارانشان در ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در جریان است باید بیش از پیش توجه شهروندان را به این نهاد مهم و اثرگذار جلب کرد.
یادداشت را با عبارت "کوچک زیباست" آغاز کردم و برای حسن ختام استفاده می‌کنم از عبارت "زندگی در جزئیات است" شورایاری‌ها قرار است به جزئیات شهر بپردازند و از همین منظر قرار است به زندگی تک تک شهروندان رنگ و بویی تازه ببخشند. باید تلاش کنیم که جوانان، زنان، فرهیختگان، معتمدان و چهره‌های امین محلات با انگیزه و انرژی وارد این میدان شوند و زندگی را بیش از پیش ور تن شهر به جریان در آورند.
کد مطلب : ۳۶۶۲