رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر:

پیاده‌راه کردن محور 17 شهریور پیوست اجتماعی نداشت

18 اسفند 1397 ساعت 14:32

به گفته رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر پیاده‌راه کردن محور 17 شهریور پیوست اجتماعی نداشته و باید بازنگری صورت گیرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورایاران، زهرا صدراعظم نوری در حاشیه مراسم روز درختکاری در هفته منابع طبیعی که در منطقه 13 انجام شد، در پاسخ به اعتراض برخی از شهروندان برای پیاده راه 17 شهریور گفت: پیاده‌راه کردن محور 17 شهریور با مطالعه نبوده است. 
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر با تأکید بر این موضوع که این پروژه مطالعه اجتماعی و زیست محیطی نداشته است، گفت:‌مطالعات اقتصادی هم در آن صورت نگرفته است. 
به گفته نوری، شهروندان این محله ناراضی هستند و باید بازنگری و مطالعه در این محور دوباره صورت گیرد تا بتوانیم یک اقدام درست انجام دهیم.
وی هفته درختکاری را به شهروندان تبریک گفت و ادامه داد:‌ این روزها فرصتی است که یادآوری کنیم باید حفاظت و صیانت از درخت و باغات در دستور کار قرار گیرد.
نوری ادامه داد: خداوند درخت را برای بشر خلق کرد تا از مواهب آن برخوردار شود و باید از فضای شهر و جنگل حراست شود و درختان در کاهش آلودگی هوا نقش مهمی دارند.
بر اساس این گزارش زهرا صدراعظم نوری از حریم منطقه 13 روستاهای زیتون، همسین، هاجرآباد، ده ترکمن بازدید کرد. 
منبع: فارس


کد مطلب: 3275

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/3275/پیاده-راه-کردن-محور-17-شهریور-پیوست-اجتماعی-نداشت

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.ir