زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
توسط شورای شهر تهران انجام شد؛
انتخاب دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
Share/Save/Bookmark
۱
انتخاب دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران
با آرای اعضای شورای شهر پایتخت دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران انتخاب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورایاران پس از ارائه برنامه چهار گزینه شهرداری تهران از میان عباس آخوندی، غلامرضا انصاری، کامل تقوی نژاد و پیروز حناچی رای گیری کردند که در نهایت دو گزینه انتخاب شدند.
بنابر این گزارش، الهام فخاری، آرش میلانی، علی اعطا، حجت نظری برای نظارت بر شمارش آرا به جایگاه هیات رئیسه رفتند.

آخوندی ۱۶ رای، پیروز حناچی ۱۱ رای، تقوی نژاد ۱۰ رای و  انصاری ۳ رای کسب کردند.
کد مطلب : ۳۱۶۱