زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
پی گیری موضوعات محله کن و شیوه حفاظت از باغات کشت اجباری
تاریخ انتشار:
شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۹
Share/Save/Bookmark
۰
تسریع طرح مجدد نوسازی و شیوه نگهداری بهینه باغات کشت اجباری محله کن در نشست مشترک شهرداری منطقه 5 ، معاون دادستانی شهر تهران و شورایاران این محله بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، به منظور جمع بندی و تلفیق نظرات اهالی محله کن و پیشنهاد مشاور پروژه در تسریع طرح مجدد موضوع نوسازی این محله  و شیوه بهینه حفاظت از باغات کشت اجباری، نشست مشترک معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 5 شهر تهران، نماینده اداره کل شهرسازی طرح های شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و نمایندگان سازمان نوسازی شهرتهران ، شهردار منطقه ، مشاور طرح وشورایاران محله کن برگزار شد.

بررسی پیشینه برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص این محله، چاره جویی برای تعیین تکلیف بافت ناکارآمد محله کن و باغات کشت اجباری در طرح تفصیلی ، ارائه مطالعات و درخواست اهالی کن و مقایسه تطبیقی مطالبات با ضوابط و مقررات پیشنهادی مشاور طرح و میزان اجرای آن در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، جمع بندی موضوعات و حصول اطمینان ساکنان محله از کار آمدی طرح از جمله مباحث مطروحه در این نشست بود.

مسائل و موضوعات مطرح شده در نشست فوق برای تعیین تکلیف نهایی در روز پنجم شهریور ماه1397 با همراهی معاون دادستان تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی شد.
کد مطلب : ۳۰۵۱