شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
پی گیری موضوعات محله کن و شیوه حفاظت از باغات کشت اجباری
تاریخ انتشار:
شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۹
Share/Save/Bookmark
۰
تسریع طرح مجدد نوسازی و شیوه نگهداری بهینه باغات کشت اجباری محله کن در نشست مشترک شهرداری منطقه 5 ، معاون دادستانی شهر تهران و شورایاران این محله بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ، به منظور جمع بندی و تلفیق نظرات اهالی محله کن و پیشنهاد مشاور پروژه در تسریع طرح مجدد موضوع نوسازی این محله  و شیوه بهینه حفاظت از باغات کشت اجباری، نشست مشترک معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 5 شهر تهران، نماینده اداره کل شهرسازی طرح های شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و نمایندگان سازمان نوسازی شهرتهران ، شهردار منطقه ، مشاور طرح وشورایاران محله کن برگزار شد.

بررسی پیشینه برنامه ریزی و تصمیم گیری در خصوص این محله، چاره جویی برای تعیین تکلیف بافت ناکارآمد محله کن و باغات کشت اجباری در طرح تفصیلی ، ارائه مطالعات و درخواست اهالی کن و مقایسه تطبیقی مطالبات با ضوابط و مقررات پیشنهادی مشاور طرح و میزان اجرای آن در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، جمع بندی موضوعات و حصول اطمینان ساکنان محله از کار آمدی طرح از جمله مباحث مطروحه در این نشست بود.

مسائل و موضوعات مطرح شده در نشست فوق برای تعیین تکلیف نهایی در روز پنجم شهریور ماه1397 با همراهی معاون دادستان تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی شد.
کد مطلب : ۳۰۵۱