زمینه برای مشارکت همه ما فراهم است
سید آرش حسینی میلانی/ نایب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
روز خبرنگار
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۴
Share/Save/Bookmark
۰
روز خبرنگار
از میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل تا محمود صارمی، قلم برای پدیدار کردن تباهی دهر، بارها با جوهر خونین بر کاغذ نشسته است.

شورایاران تهران قدردان تلاشهای اصحاب خبر، هستند. روز خبرنگار مبارک.

_ روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی تهران
 
کد مطلب : ۳۰۰۷