زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
روز خبرنگار
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۴
Share/Save/Bookmark
۰
روز خبرنگار
از میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل تا محمود صارمی، قلم برای پدیدار کردن تباهی دهر، بارها با جوهر خونین بر کاغذ نشسته است.

شورایاران تهران قدردان تلاشهای اصحاب خبر، هستند. روز خبرنگار مبارک.

_ روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌های شورای اسلامی تهران
 
کد مطلب : ۳۰۰۷