زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
اعضای هیات رییسه کارگروه های تخصصی شورایاری منطقه 2
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۲۱
Share/Save/Bookmark
۰
علیرضا شرج شریفی دبیر کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی به عنوان رابط هیات رییسه منطقه، وظیفه پیگیری و هماهنگی های لازم را با ستاد هماهنگی شورایاری ها برعهده دارد.
هیات‌رئیسه کارگروه‌‌های تخصصی منطقه 2
رابط منطقه علیرضا شرج شریفی
ردیف محله نام نام خانوادگی سمت کارگروه
1 كوي نصر (گيشا) شعبانعلي بيدكي دبیر آموزش و مشارکت‌های اجتماعی
2 پونك مجيد فرقدان جانشین
3 دريان نو سيد مجيد متوليان منشی
4 شهرك قدس سيد حامد حسيني دبیر سلامت و محیط زیست
5 ايوانك محمد صادق حميدي جانشین
6 شهرك آزمايش مهدي دهقان منشی
7 سعادت آباد رضا اميدوار تجريشي دبیر عمران و شهرسازی
8 توحيد ساسان عبادي مقدم جانشین
9 شهرآرا حسن سراباداني منشی
10 شهرك آزمايش عليرضا شرج شريفي دبیر فرهنگی و اجتماعی
11 دريا سيد كمال حسيني جانشین
12 شهرك آزمايش شهناز رضايي منشی
 
 
کد مطلب : ۲۹۷۴