«سمیع الله حسینی مکارم» سرپرست شهرداری تهران شد

21 فروردين 1397 ساعت 13:50

سمیع الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران شد.


اعضای شورای شهر تهران پس از قبول استعفای محمدعلی نجفی، پیشنهادات خود را برای سرپرستی شهرداری تهران تا انتخاب شهردار بعدی ارائه کردند که در این میان ۱۴ نفر پیشنهاد سمیع الله مکارم را دادند و یک نفر نیز پیشنهاد محمد حقانی را داد.

پس از رای گیری این پیشنهاد در صحن، مکارم با ۱۴ رای از ۲۱ رای ماخوذه به عنوان سرپرست انتخاب شد.
از آرای ماخوذه ۵ رای سفید بود و ۲ رای هم به حقانی داده شد.
مکارم پیش از این معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران بود.


کد مطلب: 2905

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/2905/سمیع-الله-حسینی-مکارم-سرپرست-شهرداری-تهران

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.ir