زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
زنگیشه خبر داد:
ساماندهی پایتخت با بهره از ظرفیت مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم
تاریخ انتشار:
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۰
Share/Save/Bookmark
۰
ساماندهی پایتخت با بهره از ظرفیت مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت های مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم خبر داد.
کامران زنگیشه با اشاره این که به گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم دارای ۴ کار گروه است، گفت: شرکت ساماندهی به عنوان ریاست کارگروه تخصصی ساماندهی شهرداری های کشور، برابر تصمیم نشست چهارم خود به عضویت کارگروه اقتصادی مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم درآمد.

‎وی با بیان اینکه این "مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم" زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می کند و ریاست آن بر عهده ایران است، افزود: در ایران بیش از ۴۰ شهر در مسیر جاده ابریشم قرار دارندو به طور کلی  بیش از ۳۰۰ شهر آسیایی و اروپایی در مسیر این جاده تاریخی قرار گرفته اند که بالغ بر ۶۵ کشور با بیش از ۴۰ درصد اقتصاد جهان را شامل می شود.

‎وی در خصوص این که طی چند سال گذشته کشور چین که مبدا راه ابریشم است، برنامه بلند پروازانه ای برای احیای راه ابریشم تهیه کرده است، خاطر نشان کرد: در برخی از کشورهای مسیر این جاده اقدام به سرمایه گذاری شده است که میزان این سرمایه گذاری تا سقف هزار میلیارد دلار برآورد می شود.

‎وی با بیان این که رییس جمهور چین برای عملیاتی کردن این طرح تاکنون به ۲۰ کشور سفر کرده و تفاهم نامه های اقتصادی و فرهنگی امضا کرده است، ادامه داد: در برخی کشورهای همسایه ایران بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار از سوی چین سرمایه گذاری شده و با اجرای این طرح، ایجاد اشتغال برای ۲۷۰ میلیون نفر پیش بینی شده است.
‎رئیس کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف ، مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور با اشاره به این که کارگروه تخصصی ساماندهی و مجمع شهرداران آسیایی( AMF)  به عنوان دو عضو گروه مبنا در کارگروه اقتصادی مشارکت دارند، یادآور شد: همکاری دبیرخانه تخصصی ساماندهی از طریق انتقال تجارب ساماندهی در بخش اقتصادی به شهرداری های عضو و هماهنگی در استفاده از ظرفیت های طرفین می باشد. با آغاز این همکاری، فصلی نو در فعالیت های کارگروه تخصصی ساماندهی گشوده می شود و اعضا می توانند، از تجارب جهانی شهرهای جاده ابریشم که از چین تا اروپا امتداد دارد بهره مند شوند.

‎وی با بیان این که کارگروه تخصصی ساماندهی به عنوان سرگروه کمیته کسب و کار فعالیت کرده است، خاطر نشان کرد: این کارگروه ضمن انتقال تجارب خود از ظرفیت های مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم به ویژه در حوزه اقتصادی به نفع اعضای محترم بهره گیری می کند.کامران زنگیشه با اشاره این که به گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم دارای ۴ کار گروه است، گفت: شرکت ساماندهی به عنوان ریاست کارگروه تخصصی ساماندهی شهرداری های کشور، برابر تصمیم نشست چهارم خود به عضویت کارگروه اقتصادی مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم درآمد.

‎وی با بیان اینکه این "مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم" زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می کند و ریاست آن بر عهده ایران است، افزود: در ایران بیش از ۴۰ شهر در مسیر جاده ابریشم قرار دارندو به طور کلی  بیش از ۳۰۰ شهر آسیایی و اروپایی در مسیر این جاده تاریخی قرار گرفته اند که بالغ بر ۶۵ کشور با بیش از ۴۰ درصد اقتصاد جهان را شامل می شود.

‎وی در خصوص این که طی چند سال گذشته کشور چین که مبدا راه ابریشم است، برنامه بلند پروازانه ای برای احیای راه ابریشم تهیه کرده است، خاطر نشان کرد: در برخی از کشورهای مسیر این جاده اقدام به سرمایه گذاری شده است که میزان این سرمایه گذاری تا سقف هزار میلیارد دلار برآورد می شود.

‎وی با بیان این که رییس جمهور چین برای عملیاتی کردن این طرح تاکنون به ۲۰ کشور سفر کرده و تفاهم نامه های اقتصادی و فرهنگی امضا کرده است، ادامه داد: در برخی کشورهای همسایه ایران بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار از سوی چین سرمایه گذاری شده و با اجرای این طرح، ایجاد اشتغال برای ۲۷۰ میلیون نفر پیش بینی شده است.
‎رئیس کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف ، مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور با اشاره به این که کارگروه تخصصی ساماندهی و مجمع شهرداران آسیایی( AMF)  به عنوان دو عضو گروه مبنا در کارگروه اقتصادی مشارکت دارند، یادآور شد: همکاری دبیرخانه تخصصی ساماندهی از طریق انتقال تجارب ساماندهی در بخش اقتصادی به شهرداری های عضو و هماهنگی در استفاده از ظرفیت های طرفین می باشد. با آغاز این همکاری، فصلی نو در فعالیت های کارگروه تخصصی ساماندهی گشوده می شود و اعضا می توانند، از تجارب جهانی شهرهای جاده ابریشم که از چین تا اروپا امتداد دارد بهره مند شوند.

‎وی با بیان این که کارگروه تخصصی ساماندهی به عنوان سرگروه کمیته کسب و کار فعالیت کرده است، خاطر نشان کرد: این کارگروه ضمن انتقال تجارب خود از ظرفیت های مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم به ویژه در حوزه اقتصادی به نفع اعضای محترم بهره گیری می کند.کامران زنگیشه با اشاره این که به گزارش روابط عمومی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم دارای ۴ کار گروه است، گفت: شرکت ساماندهی به عنوان ریاست کارگروه تخصصی ساماندهی شهرداری های کشور، برابر تصمیم نشست چهارم خود به عضویت کارگروه اقتصادی مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم درآمد.

‎وی با بیان اینکه این "مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم" زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می کند و ریاست آن بر عهده ایران است، افزود: در ایران بیش از ۴۰ شهر در مسیر جاده ابریشم قرار دارندو به طور کلی  بیش از ۳۰۰ شهر آسیایی و اروپایی در مسیر این جاده تاریخی قرار گرفته اند که بالغ بر ۶۵ کشور با بیش از ۴۰ درصد اقتصاد جهان را شامل می شود.

‎وی در خصوص این که طی چند سال گذشته کشور چین که مبدا راه ابریشم است، برنامه بلند پروازانه ای برای احیای راه ابریشم تهیه کرده است، خاطر نشان کرد: در برخی از کشورهای مسیر این جاده اقدام به سرمایه گذاری شده است که میزان این سرمایه گذاری تا سقف هزار میلیارد دلار برآورد می شود.

‎وی با بیان این که رییس جمهور چین برای عملیاتی کردن این طرح تاکنون به ۲۰ کشور سفر کرده و تفاهم نامه های اقتصادی و فرهنگی امضا کرده است، ادامه داد: در برخی کشورهای همسایه ایران بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار از سوی چین سرمایه گذاری شده و با اجرای این طرح، ایجاد اشتغال برای ۲۷۰ میلیون نفر پیش بینی شده است.
‎رئیس کارگروه تخصصی ساماندهی صنوف ، مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور با اشاره به این که کارگروه تخصصی ساماندهی و مجمع شهرداران آسیایی( AMF)  به عنوان دو عضو گروه مبنا در کارگروه اقتصادی مشارکت دارند، یادآور شد: همکاری دبیرخانه تخصصی ساماندهی از طریق انتقال تجارب ساماندهی در بخش اقتصادی به شهرداری های عضو و هماهنگی در استفاده از ظرفیت های طرفین می باشد. با آغاز این همکاری، فصلی نو در فعالیت های کارگروه تخصصی ساماندهی گشوده می شود و اعضا می توانند، از تجارب جهانی شهرهای جاده ابریشم که از چین تا اروپا امتداد دارد بهره مند شوند.

‎وی با بیان این که کارگروه تخصصی ساماندهی به عنوان سرگروه کمیته کسب و کار فعالیت کرده است، خاطر نشان کرد: این کارگروه ضمن انتقال تجارب خود از ظرفیت های مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم به ویژه در حوزه اقتصادی به نفع اعضای محترم بهره گیری می کند.

-خبرگزاری مهر
کد مطلب : ۲۸۷۱