زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
اقدام سریع معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران:
طراحی ساختار و تشکیلات کد ۲ در زمان بحران
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۲
Share/Save/Bookmark
۰
طراحی ساختار و تشکیلات کد ۲ در زمان بحران
براساس مقررات، ساختار شهرداری تهران باید در زمان بروز بحران براساس کد 2 تشکیلاتی فعالیت کند.
به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، فاطمه پهلوانی مدیر کل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران درباره " تشکیلات کد۲ " با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران سازمانی با دو مأموریت عمده شامل " برنامه‌ریزی پیش از بحران" و " فرماندهی حین وقوع بحران" است، اظهار داشت: این سازمان در زمان وقوع بحران باید نسبت به  سازماندهی کل شهرداری تهران اقدام نماید.

پهلوانی مهمترین برنامه‌ی اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها را طراحی ساختار سازمانی، تشکیلات و فرآیندهای "شهرداری حین بحران" بر شمرد و افزود: با طراحی دقیق این نظام تشکیلاتی، در زمان بروز بحران، بسته به ابعاد آن، برخی یا تمام واحدهای سازمانی شهرداری تهران با وظایف تعریف شده وارد عمل خواهند شد و مدیریت اجرایی بحران تنها بر عهده سازمان مدیریت بحران نخواهد بود بلکه در زمان وقوع بحران هر یک از مدیران و کارکنان شهرداری تهران نقش و مسئولیتی برعهده دارند که با عنوان " کد۲ تشکیلات " تعریف می شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت هر یک از افراد در زمان بحران باید از پیش تعیین و مانورهای تمرینی مربوط به آن برای اطمینان از اجرای درست عملیات، برگزار شده باشد افزود: مانورهای تمرینی از اینرو اهمیت دارد که  هیچکس در زمان بحران نمی تواند فقط براساس آنچه از پیش خوانده به درستی عمل کند و لازم است در شرایط شبیه‌سازی شده برای وظایف حین بحران آمادگی کسب نموده باشد.

مدیرکل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران بر ضرورت یکپارچه و هماهنگ‌سازی فرآیندهای مدیریت بحران با فرآیندهای سایر بخش های شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: این وظیفه بر عهده اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران است که با تعریف ساختار و فرآیندهای حین بحران، همه‌ی ارکان سازمانی را برای پذیرش مسئولیت اجرایی مشخص در حین بحران آماده و هماهنگ نگهدارد. لذا ضروریست و باید گفت همه بخش‌های ستاد، صف و سازمان ها و شرکت‌های شهرداری تهران می بایست با سازمان مدیریت بحران شهر تهران هماهنگ باشند.

پهلوانی خاطرنشان کرد: تدوین فرایندها، رویه ها و استانداردهای چرخه مدیریت بحران با تأکید بر پیشگیری و آموزش همه عناصر خدمت دهنده و خدمت گیرنده مهمترین اقدامی است که باید انجام شود.

پهلوانی در بازدید از مرکز EOC ستاد فرماندهی مدیریت بحران از سامانه‌های مختلف این مرکز از جمله سامانه هشدار سریع، دوام، تخمین خسارت و مدرسه آماده بازدید نمود و نحوه عملکرد این سامانه ‌ها را مورد بررسی قرارداد. در این بازدید که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران انجام شد، بر لزوم اقدام سریع در بروزرسانی طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران تاکید شد و مقرر شد اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها بر روند تدوین این طرح از نظر هماهنگی با سایر فرآیندها و نظام‌های اداری و عملیاتی شهرداری تهران نظارت داشته باشد.

وی تصریح کرد: اداره کل تشکیلات و بهبود روشها نیز همراه با همکاران خود در سازمان مدیریت بحران، وارد عمل می‌شود و با تشکیل تیم تخصصی ضربت متشکل از متخصصین ساختار و فرآیند، در اقدامی سریع، ساختار و تشکیلات کد 2 تعریف و جهت تصویب به مراجع تقدیم خواهد شد و در ادامه فرآیندهای "شهرداری حین بحران" طراحی و آموزش‌های مربوط به آن برگزار خواهد شد.به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، فاطمه پهلوانی مدیر کل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران درباره " تشکیلات کد۲ " با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران سازمانی با دو مأموریت عمده شامل " برنامه‌ریزی پیش از بحران" و " فرماندهی حین وقوع بحران" است، اظهار داشت: این سازمان در زمان وقوع بحران باید نسبت به  سازماندهی کل شهرداری تهران اقدام نماید.

پهلوانی مهمترین برنامه‌ی اداره کل
تشکیلات و بهبود روش‌ها را طراحی ساختار سازمانی، تشکیلات و فرآیندهای "شهرداری حین بحران" بر شمرد و افزود: با طراحی دقیق این نظام تشکیلاتی، در زمان بروز بحران، بسته به ابعاد آن، برخی یا تمام واحدهای سازمانی شهرداری تهران با وظایف تعریف شده وارد عمل خواهند شد و مدیریت اجرایی بحران تنها بر عهده سازمان مدیریت بحران نخواهد بود بلکه در زمان وقوع بحران هر یک از مدیران و کارکنان شهرداری تهران نقش و مسئولیتی برعهده دارند که با عنوان " کد۲ تشکیلات " تعریف می شود.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت هر یک از افراد در زمان بحران باید از پیش تعیین و مانورهای تمرینی مربوط به آن برای اطمینان از اجرای درست عملیات، برگزار شده باشد افزود: مانورهای تمرینی از اینرو اهمیت دارد که  هیچکس در زمان بحران نمی تواند فقط براساس آنچه از پیش خوانده به درستی عمل کند و لازم است در شرایط شبیه‌سازی شده برای وظایف حین بحران آمادگی کسب نموده باشد.

مدیرکل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران بر ضرورت یکپارچه و هماهنگ‌سازی فرآیندهای مدیریت بحران با فرآیندهای سایر بخش های شهرداری تهران تاکید کرد و گفت: این وظیفه بر عهده اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری تهران است که با تعریف ساختار و فرآیندهای حین بحران، همه‌ی ارکان سازمانی را برای پذیرش مسئولیت اجرایی مشخص در حین بحران آماده و هماهنگ نگهدارد. لذا ضروریست و باید گفت همه بخش‌های ستاد، صف و سازمان ها و شرکت‌های شهرداری تهران می بایست با سازمان مدیریت بحران شهر تهران هماهنگ باشند.

پهلوانی خاطرنشان کرد: تدوین فرایندها، رویه ها و استانداردهای چرخه مدیریت بحران با تأکید بر پیشگیری و آموزش همه عناصر خدمت دهنده و خدمت گیرنده مهمترین اقدامی است که باید انجام شود.

پهلوانی در بازدید از مرکز EOC ستاد فرماندهی مدیریت بحران از سامانه‌های مختلف این مرکز از جمله سامانه هشدار سریع، دوام، تخمین خسارت و مدرسه آماده بازدید نمود و نحوه عملکرد این سامانه ‌ها را مورد بررسی قرارداد. در این بازدید که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران انجام شد، بر لزوم اقدام سریع در بروزرسانی طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران تاکید شد و مقرر شد اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌ها بر روند تدوین این طرح از نظر هماهنگی با سایر فرآیندها و نظام‌های اداری و عملیاتی شهرداری تهران نظارت داشته باشد.

وی تصریح کرد: اداره کل تشکیلات و بهبود روشها نیز همراه با همکاران خود در سازمان مدیریت بحران، وارد عمل می‌شود و با تشکیل تیم تخصصی ضربت متشکل از متخصصین ساختار و فرآیند، در اقدامی سریع، ساختار و تشکیلات کد 2 تعریف و جهت تصویب به مراجع تقدیم خواهد شد و در ادامه فرآیندهای "شهرداری حین بحران" طراحی و آموزش‌های مربوط به آن برگزار خواهد شد.


-خبرگزاری مهر
کد مطلب : ۲۸۵۷