زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
دیدار دبیران شورایاری مناطق 22 گانه تهران با اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۰
Share/Save/Bookmark
۱
دیدار دبیران شورایاری مناطق 22 گانه تهران با اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها
جلسه اعضای ستاد هماهنگی شورایاری ها با دبیران شورایاری مناطق 22 گانه تهران برگزار شد
کد مطلب : ۲۷۶۳