واگن سازی تهران-بهره برداري از 51 واگن و لکوموتيو برقي مترو تهران و حومه

9 آبان 1396 ساعت 11:35کد مطلب: 2743

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.ir/fa/doc/news/2743/واگن-سازی-تهران-بهره-برداري-51-لکوموتيو-برقي-مترو-حومه

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.ir