زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۶
Share/Save/Bookmark
۰
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مجموعه شورایاری ها که همزمان با شورای شهر اول پا گرفت در دوره های بعدی به موجود بالغ و پوینده تبدیل شد که هر چند در طول این سال ها بواسطه اعمال سلیقه ها و نگرش ها دچار انحرافاتی کوچکی از مسیر شده اما بدنه فعال آن هیچ گاه از ماموریت و رسالت خود که همانا حل مشکلات هر چند به ظاهر کوچک شهروندان است، غافل نشد.
مجموعه شورایاری های محلات شهر تهران از ابتدا راه پیوندی ناگسستنی با شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران داشته است. کمااینکه پیدایش شورایاری ها به شکل امروزین آن بواسطه خواست شهروندان و اقدام شورای شهر بوده است. ایجاد هر نهادی در ابتدای راه و در طول مسیر با سختی ها و دشواهایی روبه رو است حال آن که اگر این کار و فعالیت، فعالیتی فرهنگی و اجتماعی باشد و البته داوطلبانه، سختی ها و ظن و گمان به آن نیز بیش از پیش می شود.
مجموعه شورایاری ها که همزمان با شورای شهر اول پا گرفت در دوره های بعدی به موجود بالغ و پوینده تبدیل شد که هر چند در طول این سال ها بواسطه اعمال سلیقه ها و نگرش ها دچار انحرافاتی کوچکی از مسیر شده اما بدنه فعال آن هیچ گاه از ماموریت و رسالت خود که همانا حل مشکلات هر چند به ظاهر کوچک شهروندان است، غافل نشد.
آنچه که پیرامون شورایاری ها مطرح است و همه بر این موارد اتفاق نظر دارند بر این اساس است:
قانونی شدن انتخابات شورایاری ها: شاید تنها قانونی شدن انتخابات این نهاد مردمی مشکل و چالش اصلی نباشد، بلکه آنچه از این قانونی شدن منتج شده و تاثیراتی که بر نحوه تعامل نهادهای دولتی با شورایاری ها دارد، بیشتر مد نظر شورایاران است. شورایاران معتقدند قانونی شدن انتخابات جنبه رسیمت به نهاد شورایاری داده و باعث تمکین نهادهای دولتی و شهرداری ها برای حل مسائل شهروندان می شود.
جابه جا شدن الویت ها شورایاری ها: فلسفه بوجود آمدن این نهاد مردمی انتقال خواسته های خرد مردمی به مسئولین محلی و پیگیری برای حل آن ها بود. شاید در ظاهر حل مشکلات کوچک و جزئی شهروندان مانند اجرای پروژه های چند میلیاردی، افتخاری را نصیب کسی نمی کند اما باید توجه داشت که حل همین مسائل در ظاهر کوچک از ایجاد چالش های مقیاس بزرگ و جدی جلوگیری خواهد کرد و تاثیری آن چندین برابر اجرای پروژه های پرهزینه و پر سر و صدا است. لذا شورایاری ها علاوه بر اینکه باید پیگیری انجام پروژه های راهگشای محله و منطقه خود را ملحوظ بدارند نباید از وظیفه اصلی و دارای اولویت خود که همنا پیگیری مسائل و مشکلات شهروندان و هم محلی های خود است، منفک شوند.
  سوء استفاده از جایگاه شورایاران: مسئله ای که بسیاری از شورایاران در اظهارات جسته و گریخته خود از آن اظهار نارضایتی می کنند این است که عده ای بدون در نظر گرفتن شان و جایگاه مردمی شورایاری با نیات سوء وارد این نهاد شده و به اعتماد مردم چوب حراج زده اند. به اعتقاد آن ها بایستی سیستم های نظارتی قوی تری چه در هنگام تائید صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات شورایاری ها و چه در ادامه کار و حضور در محلات وجود داشته باشد تا موارد خلاف قانون انجام شده را پیگیری و از آن ها جلوگیری کند.
تجدیدنظر در دستورالعمل ها و آئین نامه های موجود: بدون شک قوانین و دستورالعمل های وضعی، مانند احکام نازل شده از سوی خداوند بدون مشکل و ایراد نیستند. کمااینکه نگارندگان نیز پیش از اجرا سعی دارند قوانینی کامل، جامع و مانع بنویسند تا از گزند تفاسیر در امان باشد اما چینین چیزی محال است. به هرحال قوانین و دستوالعمل ها پس از طی دوره ای دستخوش تغییر و بازنگری در راستای اجرای صحیح تر می شوند پس شایسته است دستوالعمل ها و آئین نامه های شورایاری ها نیز در تمام زمینه ها با مدنظر قرار دادن نظرات خود شورایاران، بازبینی اصلاح شوند.
موارد ذکر شده تنها بخشی از مشکلات و مسائل پیش روی شورایاران در طول سالیان گذشته است که به صورت عمده و کلان مطرح شده است. آنچه که نهاد شورایاری را از انحراف در هدف حفظ خواهد کرد، بازبینی مجدد در فعالیت ها و قوانین و صدالبته پیگیری موضوع قانونی شدن انتخابات تا حصول نتیجه خواهد بود که این امر با پیگیری شورایاران و طرح آن و پیگیری اعضای جدید شورای اسلامی شهر تهران با درنظر گرفتن تجربیات ادوار گذشته تسهیل و میسر خواهد شد.
 
کد مطلب : ۲۶۹۴