زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
امانی خطاب به جدیدی:
به عنوان تحصيلکرده حقوق، فرآيند استيضاح را رعایت کنید
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۶
Share/Save/Bookmark
۰
به عنوان تحصيلکرده حقوق، فرآيند استيضاح را رعایت کنید
زمين بيمارستان امام رضا در چهارچوب قانون واگذار و شورا نيز براي آن بودجه مصوب نموده است.
معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران با قرار گرفتن در پشت تريبون جلسه علني امروز شورا در پاسخ به تذکرات حافظي و جديدي، گفت: خط هشت مترو که بحمدالله روز گذشته افتتاح شد و مجموعه نمايشگاهي شهر آفتاب در حريم شهر تهران را به فرودگاه حضرت امام متصل مي نمايد از ايمن ترين خطوط مترو مي باشد که در آن علاوه بر اينکه دو طرف کل مسير با حصار محصور گرديده، از مانع فيزيکي نيوجرسي نيز استفاده شده است.

وي ادامه داد: در طول اين خط در چند نقطه خط مترو به بزرگراه تهران – قم نزديک مي شود که ما نيز معتقديم نياز به ايمني بيش از آنچه بدان اشاره کردم در اين نقاط وجود دارد و شهرداري تهران در اين خصوص طرح ايمن سازي را تهيه و در يک نقطه نيز به عنوان نمونه اجرا نموده است و جهت تصويب شوراي عالي فني امور زيربناي وزارت راه و شهرسازي اين طرح را ارائه نموده است و در صورت تصويب در اين شوراي وزارت راه بلافاصله ساير نقاط نيز ايمن سازي خواهند شد.

معاون شهردار تهران در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به تذکر جديدي نماينده ديگر شورا گفت: جاي تعجب است که نماينده محترمي که به مدت چهار سال معاون نظارت شورا بوده و خود تحصيلکرده رشته حقوق مي باشد، فرآيند استيضاح را ناديده بگيرد.

وي با يادآوري قانون انتخابات شورا گفت: براي استيضاح شهردار ابتدا تذکر، بعد نامه کتبي و در بازه ده روزه پاسخ شهردار در صحن را بايد سپري کرد و در صورتي که دو سوم اعضا اعلام قانع نشدن از پاسخ را مطرح و درخواست استيضاح کنند اين اقدام صورت خواهد گرفت و طرح اين چنين موضوعاتي در پايان دوره جاي تعجب دارد.

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شورا ادامه داد: زمين بيمارستان امام رضا (ع) که کاربري آن بهداشتي و درماني بوده پس از انصراف مجموعه اي که قصد راه اندازي مرکزي جهت مقابله و پيشگيري از سرطان را داشت، بعلت اصرار بر رعايت کاربري تعيين شده به بيمارستان امام رضا (ع) تبديل گرديد و هيچ اقدام خلاف قانون در اين زمينه صورت نگرفته و سازمان بازرسي نيز دو بار کليه مراحل واگذاري اين مجموعه درماني را بررسي و ايرادي در آن را وارد ندانست و چند سال است که شوراي اسلامي شهر براي آن بودجه تصويب مي نمايد.

وي افزود: اينکه زميني ديگر جهت خيريه از شهرداري تحويل گرفته مي شود و دادستاني دو بار کتبا به شهردار تهران عدم رعايت کاربري زمين را ابلاغ و خواستار استرداد زمين مي گردد موضوعي است که بهره بردار آن بايد در مقام دفاع از خود در مقابل دستگاه قضا باشد و نه شهرداري تهران. در اين خصوص شهرداري مي بايست مطيع قانون باشد و درخواست دستگاه قضا را اجابت کند.
کد مطلب : ۲۶۵۰