شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
شهر دوستدار کودک، دغدغه شورای پنجم
الهام فخاری عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران
شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
زلزله، تنها تهدید بافت فرسوده نیست
تاریخ انتشار:
پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۰
Share/Save/Bookmark
۰
رئیس اداره زیرساخت و طرح های شهری سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در ایران به دلیل زلزله خیز بودن و مخاطره ای که این حادثه هر لحظه کشور را تهدید می کند، بیشتر وجه کالبدی آن نمایان شده است.
حیدر جوانمرد رئیس اداره زیرساخت و طرح های شهری سازمان نوسازی شهر تهران گفت: موضوع بافت های فرسوده موضوع پیچیده اقتصادی و فرهنگی است. به دلیل خطر زلزله در کشور، بیشتر روی وجه نوسازی کالبدی در سال های گذشته تکیه کرده ایم و وجوه دیگر کم و بیش نادیده گرفته شده است.

رئیس اداره زیرساخت و طرح های شهری سازمان نوسازی شهر تهران به زمینه های  اجتماعی این موضوع اشاره کرد و بیان داشت: چند سالی است توسط دولت، گزارش های منظمی برای شورای اجتماعی وزارت کشور و همچنین مقام معظم رهبری عرضه می شود که این مهم برای نخستین بار صورت می گیرد.

وی درباره هماهنگی های لازم برای کاهش بافت های فرسوده در میان دستگاه های مختلف، عنوان داشت: تا قبل از ابلاغ سند ملی احیا و بازآفرینی شهری در سال گذشته، سند فرا دستی که زمینه هماهنگی میان دستگاه های متولی صورت گرفت، حداقل ۳۲ دستگاه را شناسایی شدند که در امر نوسازی دخیل بودند. این دستگاه ها تا بیش از ابلاغ سند احیا، هیچ بستری برای هماهنگی نداشتند.

منبع: مهر
کد مطلب : ۲۵۵۳