شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
مدیریت شهری، مدارا و خشونت اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس؛ منتخب شورای پنجم
تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
کميته امداد در منطقه 11 محلي شد
تاریخ انتشار:
يکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۷
Share/Save/Bookmark
۰
کميته امداد در منطقه 11 محلي شد
مرکز خيريه عامل نيکوکاري محله در منطقه 11 تا چند ماه آينده شروع به کار خواهد کرد.
داود فراهاني دبير محله اميريه در  توضيح اين خبر مي‌گويد: « از مدت‌ها پيش با کميته امداد نامه‌نگاري کرديم تا مسئوليت رسيدگي به نيازمندان محله را به عهده شوراياران و اهالي محله بگذارند. نامه نگاري و پيگيري‌هاي شوراياري جواب داد تا نخستين محله‌اي باشيم که نيکوکاري و کميته امداد را به شوراياري مي‌بريم.»
فراهاني با اشاره به اينکه بودجه کمک به نيازمندان محله از کميته امداد اخذ شده و به دست نيازمندان مي‌رسد  مي‌گويد: «اطلاعات نيازمنداني که عضو خانواده کميته امداد بوده اند را با اطلاعات خودمان از نيازمندان محله يکي کرده‌ايم و تمام مجوز و نامه نگاري‌ها را براي راه اندازي اين موسسه خيريه محلي انجام داده ايم. حتي جانمايي اين موسسه نيز انجام شده و قرار است در ساختمان شوراياري نخستين خيريه محلي وابسته به کميته امداد احداث شود.»
رابط  اطلاع‌رساني منطقه 11 در پايان به محلي شدن جمع‌آوري کمک هاي صندوق صدقات اشاره مي کند و مي‌گويد:« پس از محلي شدن خيريه و کمک به نيازمندان قرار است صندوق‌هاي صدقات خانگي و خياباني محله هاي منطقه را در موسسه خيريه جمع اوري کنيم و به دست نيازمندان محله برسانيم. اين فعاليت ها با پيگيري و تلاش شوراياري محله انجام شده و اميدواريم الگويي براي محله‌هاي ديگر باشيم. »


 
کد مطلب : ۲۱۰