متروکه شدن سوله بحران در محله اراج

8 فروردين 1396 ساعت 12:52

دبیر شورایاری محله اراج از نیمه تمام ماندن ساخت‌ سوله بحران بعد از گذشت 3 سال خبرداد.


هادی کاشانی ،دبیر شورایاری محله اراج درخصوص این خبر گفت: «علمیات سازه سوله به اتمام رسیده ولی در مرحله نازک کاری رها شده و به صورت متروکه‌ در آمده است.»

وی با اشاره به اینکه اتمام این سوله درالویت کاری شهرداری قراردارد افزود: «شهرداری منطقه یک به علت محدودیت مالی پیمانکاران از ادامه ساخت انصراف داده که‌ همچنان بعد از پیگیری شورایاران به نتیجه نرسیده است.»

کاشانی در ادامه به لزوم فنس کشی دور زمین پینگ پنگ اشاره کرد و گفت: «شورایاری محله چندین بار برای انجام فنس کشی تذکر داده است، اما شهرداری و مسئولان بعد از گذشت سه سال به این مسئله توجه نکرده اند.»
وی خاطر نشان کرد: «کمبود بودجه بهانه اصلی برای تکمیل نکردن پروژه ها به ویژه در این محله به شمار می رود.»


کد مطلب: 1790

آدرس مطلب: http://www.shorayaran.com/fa/doc/news/1790/متروکه-شدن-سوله-بحران-محله-اراج

ستاد هماهنگی شوراياری های شورای اسلامی شهر تهران
  http://www.shorayaran.com