زوال پدرسالاری
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران
کودکی به نام هیچ
احمد مسجدجامعی _ عضو شورای شهر تهران
ضرورت حمایت از حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی
محبوبه محمدی، مدیر روابط عمومی ستاد هماهنگی شورایاری‌ها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
سیاست، سم کشنده شوراهاست
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۷
Share/Save/Bookmark
۰
سیاست، سم کشنده شوراهاست
«عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون اجتماعی مجلس درباره پرهیز اعضای پارلمان‌های مردمی اعم از شورای شهر و شورایاری‌ها از مباحث سیاسی گفت: «شورای اسلامی شهرها و شورایاری‌ها که در پایتخت فعال هستند فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در راستای بهبود وضعیت شهرهای ما هستند.»

او که این روزها خود در سایه حمایت مردمی حوزه انتخابیه بروجرد بر کرسی مجلس شورای اسامی تکیه زده معتقد است: «نمایندگانی که با اعتماد مردمی جواز حضور در پارلمان‌های تصمیم گیرنده را می‌گیرند باید توجه به امور مردم و تمرکز بر مشکلات آن‌ها را به جای ورود به سیاسی‌بازی‌ها در دستور کار خود قرار دهند.» این عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از سیاست‌زدگی به عنوان سم کشنده هویت شوراهای اسلامی شهر و روستا یاد کرد و افزود: «اعضای شورای اسلامی شهر و شورایاری‌ها باید فارغ از هرگونه مباحث سیاسی نسبت به اجرای وظایف و سیاست‌های کاری خود همت گمارند.»

گودرزی معتقد است:«اگر شوراهای اسامی در همه شهرها تمام هم و غم خود را معطوف به وظایف خود کنند و با پرهیز از سیاست‌کاری‌ها نسبت به انتخاب شهردار همت گمارند بخش قابل توجهی از مشکلات فراروی شهرها برداشته می‌شود.»
او در ادامه در خصوص شورایاری‌ها گفت:«شورایاری‌ها مجموعه‌ای برآمده از دل شورای شهر است که با هدف رسیدگی به امور محلات مختلف زمینه رشد و توسعه شهری را بیش از پیش فراهم می‌کند؛ مجموعه‌هایی که اگر آلوده مباحث سیاسی شوند از ماهیت اصلی خود دور می‌شوند.»

این عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر ضرورت پرهیز شورایاران از مباحث سیاسی ادامه داد: «دوری شورایاری‌ها از مباحث سیاسی برابر با سلامت کاری این تشکل‌های مردمی است؛ تشکل‌هایی که برخواسته از دل مردم هستند و آلوده شدن آن‌ها به مباحث سیاسی باعث می‌شود تا از اهداف اصلی خود دور شوند. 
کد مطلب : ۱۱۶۴