زین طایفه شعرت به شعیری نخرد کس
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شورای محله، ضرورت‌های قانونی و رکن حکمروایی شهری
افشین حبیب زاده- عضو ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
شاه‌کلید شفافیت
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران
یک سوزن به خود
حامد شجاعی- مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران
همدلی و اتحاد رمز موفقیت شورایاران
​امیر قاسمی، دبیر شورایاری منطقه 5
تاریخ انتشار:
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۱
Share/Save/Bookmark
۰
همدلی و اتحاد رمز موفقیت شورایاران
شورایاری‌ها نهادي مردمی و مستقل است که نباید رنگ و بوی اداری به خود بگیرد. تحمیل ساختار اداری به شوراها باعث می‌شود که از شورایاری‌ها در حد یک اداره انتظار عملکرد داشته باشیم. شورایاران باید با حفظ استقلال و کرامت خود در تعاملی سازنده با شهرداری زمینه رفع چالش‌های شهری فراروی شهروندان را در مناطق فراهم کنند و در این مسیر نباید خود را وام‌دار شهرداری کنند. از سوی دیگر باید از مردم و شهروندان در حل مشکلات کمک گرفت، زیرا فلسفه راه‌اندازی سرای محله‌ها، مردمی اداره کردن امور محله توسط مردم هر محله است، به همین دلیل در گام نخست باید بکوشیم شورایاران در ارتباطی تنگاتنگ با مردم در مسیر جلب مشارکت آنها بکوشند. اما در این راه باید هوشیار بود؛ هوشیار بودن در این راه یعنی وحدت و انسجام میان شورایاران. ما امروز نیازمند ارتقای جایگاه شورایاران در جامعه هستیم؛ موضوع مهمی که تحققش ریشه در همدلی بين شوراياران دارد.
 
کد مطلب : ۱۱۴۰