شهر دوستدار کودک
الهام فخاری عضو شورای شهر تهران
راه رفته؛ راه پیش رو ...
مهدی منصوری - مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی ستاد هماهنگی شورایاری ها
مدیریت شهری، مدارا و خشونت اجتماعی
محمدجواد حق‌شناس؛ منتخب شورای پنجم
تهران از منتخبانش چه می‌خواهد؟
پرویز پیران- از ايده‌پردازان شكل‌گيري شوراياري‌ها در تهران
انتخاب هیات رئیسه مناطق 11 و 4
تاریخ انتشار:
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۶
Share/Save/Bookmark
۰
چهارمین روز از انتخابات هیات رئیسه مناطق 22 گانه تهران با معرفی منتخبین مناطق 11 و 4 به کار خود پایان داد.
چهارمین روز از انتخابات هیات رئیسه مناطق 22 گانه تهران با معرفی منتخبین مناطق 11 و 4 به کار خود پایان داد.
 
منطقه 11 دبیر سهراب خلیلی
جانشین دبیر محمد مهدی تدین موغاری
منشی زینب حاجی خداکرم
رابط منطقه داود فراهانی
منطقه 4 دبیر داود مبارکی
جانشین دبیر رضا قرایی
منشی مجتبی غلامزاده
رابط منطقه سعید آب نیکی
 
کد مطلب : ۱۰۸