ترکیب ایده‌آل شورای شهر تهران
میلاد فولادی- کارشناس ارشد عمران و مدیریت ساخت
کدام شورا را انتخاب کنیم؟
سیدفرهاد حسینی - مدیر مسئول مجله آرمان ایرانیان
ارتش نهادی غیرسیاسی و بی‌طرف است
مرتضی طلایی- نایب رئیس شورای شهر تهران
​شورای شهر نباید سدی در برابر شهرداری باشد
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی- دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
توسعه اقتصاد شهر بر پایه اقتصاد محله
دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی- دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
​اعتماد مردم و كار سياسي
احمد مسجدجامعي-عضو شورای شهر تهران
با برگزاري انتخابات در ستاد هماهنگي شوراياري‌ها
7 منطقه هئيت رئيسه شوراياري خود را شناخت
تاریخ انتشار:
پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۹
Share/Save/Bookmark
۰
7 منطقه هئيت رئيسه شوراياري خود را شناخت
نتایج اولین روز از دومین دوره انتخابات هیئت رئیسه دبیران شوراياري مناطق 22 گانه با معرفی هیات رئیسه منتخب در 7 منطقه مشخص شد.
 در روز نخست برگزاری این انتخابات که با حضور دبیران 8 منطقه 7،16،15،5،14،17،21 و 18 برگزار شد جز منطقه 21 که به علت عدم‌همگرایی اعضا هیئت رئیسه مشخص نشد مابقی مناطق توانستند در اولین روز برگزاری این انتخابات هیات رئیسه خود را بشناسند.
گفتنی است این انتخابات تحت نظارت مستقیم مرتضی طلایی رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها در محل ساختمان ستاد برگزار شد.
 
منطقه 7 دبیر سید حجت سید کریمی
جانشین دبیر جواد حموزاد
منشی محمود فرخی
رابط منطقه حمید رضا عنبرستانی
منطقه 16 دبیر محمد آزادی
جانشین دبیر زیداله مرادخانی
منشی -
رابط منطقه -
منطقه 15 دبیر اکبر بهمنی
جانشین دبیر حسینعلی صالحی
منشی مسعود هرورانی
رابط منطقه سعید عسگری
منطقه 14 دبیر حسین حاجی قربانی زولابی
جانشین دبیر جحسین شیخ سفلی
منشی سیروس سیم چی
رابط منطقه جواد  بورچی
منطقه 17 دبیر صداقت پور عباسی
جانشین دبیر امیر عبدی مقدم
منشی حمید زاهد
رابط منطقه امیر اسماعیل احمدی
منطقه 21 دبیر انتخابات این منطقه به دلیل عدم همگرایی دبیران در روز اول بعد ازمرحله برگزاری مشخص نشد و مقرر گردید بعد از نشست مشترک دبیران منطقه انتخابات مجدد برگزار شود
جانشین دبیر  
منشی  
رابط منطقه  
منطقه 18 دبیر عبداله لطفی
جانشین دبیر رحمت اله مصطفایی
منشی محمد نور محمدی
رابط منطقه شهرام قیامی پور
منطقه 5 دبیر امیر قاسمی
جانشین دبیر علیرضا محبعلی
منشی محسن نکونام
رابط منطقه احسان طالبی
 
 
 
 
کد مطلب : ۱۰۲